NWP: Meer impact in het buitenland

Het Netherlands Water Partnership ondersteunt de watersector bij export en internationale samenwerking. 200 organisaties -profit en non profit, van drinkwater tot dijken- hebben zich aangesloten vanuit de overtuiging dat je samen meer impact hebt in het buitenland.

Aid & Trade in a Day 2015: internationaal ondernemen voor de watersector

Hoe kunnen we Hulp en Handel in de watersector praktisch vormgeven? Waar vinden we onze nieuwe markten en wat hebben we in de afgelopen jaren geleerd op dit terrein? Deze vragen staan centraal bij de 4e Aid & Trade in a Day die NWP op 12 februari 2015 organiseert.

 

Vanaf 12.30 uur bent u van harte welkom in het voormalig klooster Mariënhof in Amersfoort. Het programma bestaat o.a. uit masterclasses die u inzicht bieden in internationale marktkansen, door middel van het analyseren van (cases van) geslaagde en gefaalde verdienmodellen. Ook zal aandacht gegeven worden aan marktstrategieën en matchmaking-processen tussen verschillende typen organisaties, bv. MKB en NGO’s. Tevens zullen de toolboxen met appropriate finance-modellen en lokale netwerken worden gepresenteerd. Deze toolboxen zijn het afgelopen jaar in het kader van het Water OS programma ontwikkeld en dienen als overzicht van voorbeelden van internationale activiteiten waarin succesvol gebruikgemaakt wordt van slimme financiering en lokale structuren en contacten. We sluiten de middag af met een netwerkborrel.

 

U kunt zich via dit formulier aanmelden. Voor vragen, neem contact op met Machteld Galema, m.galema@nwp.nl