NWP: Meer impact in het buitenland

Het Netherlands Water Partnership ondersteunt de watersector bij export en internationale samenwerking. 200 organisaties -profit en non profit, van drinkwater tot dijken- hebben zich aangesloten vanuit de overtuiging dat je samen meer impact hebt in het buitenland.

Indonesische officials in Nederland

Indonesië en Nederland hebben al jaren een intensieve relatie op het gebied van water en hebben dit vastgelegd in een ‘Memorandum of Understanding’. Als onderdeel hiervan vindt gemiddeld elke 1,5 jaar een gezamenlijke vergadering plaats waarin de voortgang van de samenwerking wordt besproken en waarin nieuwe programma’s en projecten worden geïnitieerd. De huidige projectmatige samenwerking voor de kustontwikkeling en waterveiligheid voor Jakarta (‘NCICD’) is daarvan een voorbeeld. Van 22 tot en met 25 september a.s. zal een Indonesische overheidsdelegatie Nederland bezoeken, op uitnodiging van de Nederlandse overheid.

 

De gezamenlijke vergadering, de ‘Joint Steering Committee’, heeft de laatste keer plaatsgevonden in Jakarta (op 26 juni 2013) en zal deze keer worden gehouden in Den Haag, op 23 september. Voorzitters van dit overleg zijn de Secretaris Generaal van het Indonesische Ministerie van Publieke Werken (PU) en de Nederlandse DG van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

 

Naast deze (formele) government-to-government vergadering organiseert NWP in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, bezoeken aan de Nederlandse watersector, waaronder een bezoek aan Waternet en een bezoek aan Rotterdam (Van Nelle Fabriek). Ook zal (een deel van de delegatie) participeren in het congres ‘Delta’s in times of climate change’, dat wordt gehouden in Rotterdam van 24-26 september. Op donderdagochtend 25 september vindt er een specifieke deltasessie over   Jakarta plaats, waarin enkele delegatieleden zullen presenteren en de discussie aangaan. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

 

Voor meer informatie: Ivo van der Linden, i.vanderlinden@nwp.nl of 06-16786313.