NWP: Meer impact in het buitenland

Het Netherlands Water Partnership ondersteunt de watersector bij export en internationale samenwerking. 200 organisaties -profit en non profit, van drinkwater tot dijken- hebben zich aangesloten vanuit de overtuiging dat je samen meer impact hebt in het buitenland.

Nederlandse bijdragen World Water Forum 7

Het 7e World Water Forum begint te leven in de sector. Steeds meer initiatieven komen boven drijven, de Nederlandse inbreng in de diverse processen wordt zichtbaar. We willen graag zoveel mogelijk informatie verzamelen over de Nederlandse bijdragen aan het Forum, om zoveel mogelijk afstemming en samenhang te kunnen bereiken.

 

We willen u daarom vragen om uw bijdrage aan ons door te geven, op hoofdlijnen:

 

Thematic process / Regional Process / Science & Technology process / Citizen’s Forum

 

Theme:
Titel:
Who:
When:
Where:

Short description (+/- 100 words):

 

Vul alstublieft in wat bekend is, we weten dat er nog haken en ogen zijn.
Met deze informatie zullen we een (digitaal) magazine o.i.d. maken waarin de inbreng van de Nederlandse sector samenkomt. U kunt de beschrijving van uw bijdrage sturen aan Annemieke van Zuylen, a.vanzuylen@nwp.nl.

 

Holland paviljoen

Naast de inbreng in het Forum zal Nederland op de beursvloer van WWF7 een Holland paviljoen neerzetten, die als huiskamer dient voor de Nederlandse deelnemers en hun internationale relaties. U kunt uw organisatie presenteren in het paviljoen, door een x-aantal vierkante meters of een posterplek af te nemen.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sandra Borst: s.borst@nwp.nl. Aanmelden voor deelname in het paviljoen kan via deze link.

 

In het paviljoen zal ook dagelijks een programma zijn van pitches, lunchpresentaties, netwerkmomenten, ontbijtsessies etc. Dit programma wordt door u gevuld. Mocht u gebruik willen maken van een moment in het paviljoen geef dit dan aan. Plaats en tijd is altijd in overleg en deelnemers in het paviljoen hebben voorrang.

 

Reis en verblijf

Travel Counsellors Nederland BV heeft een tweetal reisarrangementen voor het World Water Forum in Zuid Korea 12-17 April 2015 samengesteld. 

Mocht u gebruik willen maken van dit aanbod, neem dan contact op met een van de business travel consultants:

Mandy van Tetering 06-3800 7871
Conny Kleppe 06-4856 9977
moerdijk@travelcounsellors.nl