NWP: Meer impact in het buitenland

Het Netherlands Water Partnership ondersteunt de watersector bij export en internationale samenwerking. 200 organisaties -profit en non profit, van drinkwater tot dijken- hebben zich aangesloten vanuit de overtuiging dat je samen meer impact hebt in het buitenland.

Seminar Water & Food kansen in Polen, Roemenië en Turkije

Binnen het Water & Food programma is vastgesteld dat Polen, Roemenie en Turkije kansrijke markten zijn. In navolging op de succesvolle bijeenkomst in oktober over marktkansen in Polen wil NWP graag een vervolgseminar organiseren over Polen en daar ook de water en voedsel kansen voor Roemenie en Turkije verder toelichten. De ervaringen met Polen kunnen gebruikt worden bij het inventariseren van de mogelijkheden in Roemenie en Turkije. Het seminar stelt samenwerking centraal bij het indentificeren van marktkansen in de genoemde landen.

 

Als datum wordt gekeken naar 10 of 11 december. Indien u interesse heeft in deze bijeenkomst, stuur dan een e-mail naar:Joost Aloserij, j.aloserij@nwp.nl.

 

Voor meer informatie over het Water & Food programma van NWP, neem contact op met Peter Prins, p.prins@nwp.nl