NWP: Meer impact in het buitenland

Het Netherlands Water Partnership ondersteunt de watersector bij export en internationale samenwerking. 200 organisaties -profit en non profit, van drinkwater tot dijken- hebben zich aangesloten vanuit de overtuiging dat je samen meer impact hebt in het buitenland.

Viering Wereld Water Dag in Myanmar

Afgelopen vrijdag 20 maart is er door de National Water Resources Committee (NWRC) in Myanmar een viering van Wereld Water Dag georganiseerd met vele belangrijke keynote sprekers en meer dan 250 deelnemers. De vice-president van Myanmar opende de bijeenkomst, gevolgd door keynotes van onder andere de Wereldbank en de Nederlandse ambassadeur Joan Boer, die sprak namens de voorzitter van het Nederlandse High Level Expert Team oud-minister Cees Veerman. De boodschap van de keynote was “Let's do it right and let's do it now” en “From Action to Vision AND from Vision to Action”. Deze laatste boodschap is door de media in Myanmar breed uitgedragen.

 

De Nederlandse waterexpertise kwam in presentaties van diverse Myanmarese overheidsinstanties prominent naar voren. Na de keynotes heeft de Nederlandse ambassadeur de Strategische studie Integrated Water Resource Management (IWRM) aan de plv. minister van Transport van Myanmar overhandigd. De studie is uitgevoerd door een Nederlands consortium (Royal HaskoningDHV, ARCADIS, Rebel, UNESCO-IHE, Tygron, Waterschap De Dommel) in samenwerking met de NWRC in Myanmar. Dit is gedaan in het kader van het Programma Water Mondiaal Birma/Myanmar, waarbij een structurele samenwerking is aangegaan tussen het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de overheid van Birma/Myanmar. Financiering is gerealiseerd vanuit het DRR Team en het Programma Partners voor Water, uitgevoerd door RVO in samenwerking met NWP.

 

Uit de studie zijn een aantal belangrijke learning by doing projecten voortgekomen waar de komende jaren aandacht aan zal worden besteed. Naast de plenaire sessies was er ook ruimte voor diverse stands van overheden, universiteiten en NGOs. Nederland heeft hier gebruik van gemaakt om de watersector nog meer bekendheid te geven. De vice-president bracht onder begeleiding van de vice-voorzitter van het Nederlandse High Level Expert Team, Renske Peters, een bezoek aan deze stand, waar hij sprak over zijn werkbezoek naar Rotterdam afgelopen jaar. Nederland en Myanmar hebben in 2013 een MoU getekend waarin ze de samenwerking op het gebied van Integrated Water Resources Management (IWRM) zijn aangegaan.

 

MITV heeft de viering van Wereld Water Dag in Myanmar samengevat in een filmpje. Sinds begin maart werkt jonge expert (YEP Water programma), Tanya Huizer, als Liaison Officer Water voor Nederland in Yangon. Positioneren van de Nederlandse watersector is een belangrijke doelstelling, contact via: tanya.huizer@netherlandsmissionyangon.nl