NWP: Meer impact in het buitenland

Het Netherlands Water Partnership ondersteunt de watersector bij export en internationale samenwerking. 200 organisaties -profit en non profit, van drinkwater tot dijken- hebben zich aangesloten vanuit de overtuiging dat je samen meer impact hebt in het buitenland.

Presentatie internationale trends door Young Experts

Na 1 jaar werkzaam te zijn geweest via het Young Expert Programme Water gaven onze Young Experts (YEPpers) van het eerste uur vorige week presentaties over hun gesignaleerde trends. Zowel de Nederlandse als de lokale YEPpers zijn ingevlogen om een tweeweekse tussentijdse training te volgen en hun observaties per land te bespreken. Het eerste jaar hielden zij zich –naast hun dagelijkse werk- bezig met het observeren van buitengewone trends in hun land. Het komende jaar ligt de focus op het uitwerken van deze trends tot een business case.

De eerste presentatie was van ons team uit Ethiopië met het idee om irrigatie op grote schaal uit te voeren. Bijna de helft van het BBP van Ethiopië bestaat uit irrigatie wat het een belangrijke inkomstenbron maakt. Daarnaast is irrigatie extreem belangrijk gezien de onregelmatige regenval en droogtes. Door te investeren in irrigatie zal de voedselvoorziening in Ethiopië stabieler worden. 

Vervolgens waren onze experts uit Kenia aan het woord, die de inwoners van Kenia een drastische verandering wilden opleggen. Naast het consumeren van mais zouden de Kenianen moeten overstappen op aardappels! De aardappelplant is een efficiënter gewas dan mais en is daarbij zuiniger met gebruik van water! Iets wat een zeer cruciaal verschil kan maken in een land wat droogtes en onregelmatige regenval kent.

Vanuit Indonesië werd geconstateerd dat Jakarta de Twitter hoofdstad van de wereld was en deze mass data goed gebruikt kan worden. Indonesiërs twitteren over observaties en nieuws in plaats van persoonlijke verhalen zoals in Nederland; Twitter is daarmee een real-time mass database. Van deze kennis wordt al gebruikt gemaakt door real-time overstromingen in kaart te brengen, maar meer kansen liggen hier in het verschiet. 

Tot slot presenteerde onze YEPper uit Ghana zijn observaties over het sterk toegenomen gebruik van plastic in Ghana. Hierdoor is de vervuiling ook flink toegenomen en zijn er plastic eilanden ontstaan in watergebieden. Door het recyclen van plastic, wat een lucratieve business is voor Ghanezen, en het creëren van meer bewustzijn door de inzet van scholen wordt de waterkwaliteit verbeterd en het milieu beschermd.

Zowel het ministerie van Buitenlandse Zaken als het NWP, die het programma gezamenlijk uitvoeren, zijn erg trots op deze resultaten en kijken uit naar verdere uitwerking hiervan! Voor meer informatie www.yepwater.nl