NWP: Meer impact in het buitenland

Het Netherlands Water Partnership ondersteunt de watersector bij export en internationale samenwerking. 200 organisaties -profit en non profit, van drinkwater tot dijken- hebben zich aangesloten vanuit de overtuiging dat je samen meer impact hebt in het buitenland.

Stedelijke waterstrategie voor Gdansk - integratie water en ruimte in Polen

De Poolse havenstad Gdansk heeft de ambitie om water een prominente rol te geven in haar stedelijke ontwikkeling. In een Pools-Nederlandse samenwerking hebben de stad Gdansk, lokale experts en het Nederlandse KuiperCompagnons (stedelijke ontwikkeling) en Arcadis (water), de Urban Water Strategy for Gdansk opgesteld.

De strategie geeft richting aan het klimaatbestendig maken van de stad en het beter benutten van het aanwezige water voor een aantrekkelijke en sociaal-economisch sterke stad. De strategie is in ontvangst genomen door de burgemeester van Gdansk Pawel Adamowicz, in het bijzijn van vertegenwoordigers van de Nederlandse ambassade, Partners voor Water, de Honorair Consul in Gdansk, en betrokken Poolse en Nederlandse experts.

Voor meer informatie: Mark Niesten, KuiperCompagnons, mniesten@kuiper.nl of Edyta Wisniewska, Polen platform, e.wisniewska@nwp.nl.