NWP: Meer impact in
het buitenland

Nieuws

Sectormeeting Mexico en DRR-Team missie Panama – 1 juni a.s.

22/05/2015

Op maandag 1 juni a.s. van 13.30 tot 16.00 uur organiseert NWP in samenwerking met RVO de sectormeeting Mexico. Aansluitend (om 16.00 uur) vindt een terugkoppeling van de DRR-Team missie naar Panama plaats.
 
Tijdens de sectormeeting krijgt u een update over de activiteiten die in de eerste helft van dit jaar zijn uitgevoerd en welke activiteiten er op de planning staan. Daarnaast gaan we in op de follow-up acties naar aanleiding van de twee DRR-Team missies naar Mexico. Eén van de vervolgacties is dat Jelle Prins is aangesteld als kwartiermaker voor Mexico. Hij gaat de Mexicaanse overheid ondersteunen bij het schrijven van een aantal ToR’s naar aanleiding van de eerdere missies van het DRR-Team naar Mexico. Jelle Prins is bij de sectormeeting aanwezig om kennis te maken met de sector en input te krijgen voor zijn werk als kwartiermaker.
 
Na de sectormeeting Mexico (16.00 tot 17.00 uur) zal teamleider Klaas de Groot de bevindingen van het DRR-Team Panama presenteren. Van 20 tot 25 april jl. was een DRR-Team in Panama op uitnodiging van de gemeente Panamá. Zij hebben gekeken naar de oorzaken van de steeds frequentere overstromingen in de bebouwde kom van de stad.
 
De sectormeeting is van 13.30 tot 17.00 uur bij NWP in Den Haag. Meer informatie is te vinden in de agenda
 
Als u belangstelling heeft om in deze sectormeeting te participeren, stuur dan een e-mail naar Anne Kleene,a.kleene@nwp.nl. Heeft u interesse om aanwezig te zijn bij één van de twee programmaonderdelen, dan kunt u dit bij aanmelding aangeven.