NWP: Meer impact in
het buitenland

Nieuws

Meer inzicht in de Water OS landen - positioneringsrapporten nu beschikbaar

03/07/2015

In het kader van het Water OS programma heeft Aidenvironment in samenwerking met Panteia positioneringsonderzoeken uitgevoerd voor de 12 Water OS landen (Bangladesh, Benin, Ethiopië, Ghana, Indonesië, Jemen, Kenia, Mali, Mozambique, Palestijnse Gebieden, Rwanda, Zuid Soedan). De rapporten zijn nu beschikbaar en geven een uniform inzicht in de watersector van de verschillende landen en de kansen voor de Nederlandse watersector. Verschillende product-marktcombinaties voor zowel NGO’s, kennisinstellingen en bedrijven en positioneringsstrategieën worden in deze rapporten gedefinieerd. De management samenvatting biedt een overzicht van de bevindingen in de twaalf afzonderlijke rapporten.

Via deze weg willen we alle personen die hun medewerking hebben verleend aan de totstandkoming van deze rapporten heel hartelijk danken. U kunt de rapporten downloaden via de website www.traidwheel.nl, onder positioning surveys. Voor vragen kunt u contact opnemen met Joris van Oppenraaij, j.vanoppenraaij@nwp.nl.