NWP: Meer impact in het buitenland

Het Netherlands Water Partnership ondersteunt de watersector bij export en internationale samenwerking. 200 organisaties -profit en non profit, van drinkwater tot dijken- hebben zich aangesloten vanuit de overtuiging dat je samen meer impact hebt in het buitenland.

Zeer druk bezochte Bangladesh bijeenkomst

Op dinsdag 21 oktober vond een speciale bijeenkomst van het landenplatform Bangladesh plaats, die als startpunt diende voor de pilot “Waardeketenaanpak”. De Nederlandse ambassade in Bangladesh, RVO en het NWP hadden de sector uitgenodigd om gezamenlijk te gaan werken naar een verhoogde Nederlandse waterinzet in Bangladesh. Het was een drukbezochte bijeenkomst; meer dan 50 geïnteresseerden waren aanwezig bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken (met dank aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor het hosten van deze bijeenkomst).

 

Nieuwe aanpak

Het doel van de bijeenkomst was tweeledig. Enerzijds de sector informeren over de pilot “waardeketenaanpak” en het beoogde resultaat van deze pilot. Anderzijds de sector vragen om hun feedback en de sector uitdagen om voorstellen in te dienen voor de uitwerking van bovengenoemde pilot. De beoogde waardeketenaanpak past binnen de ambitie om de Nederlandse waterinzet te verhogen en de sector beter te positioneren in Bangladesh. Om te komen tot een vergroting van de toegevoegde waarde zal er in de toekomst nog nauwer samengewerkt moeten worden.

 

Het doel van de nieuwe aanpak is om ervoor te zorgen dat in de toekomst de partijen en de financiële instrumenten beter op elkaar gaan aansluiten en dat projectvoorstellen op een andere manier, rondom een waardeketen, worden ontwikkeld. In de pilot wordt een collectieve aanpak ontwikkeld die de partijen beter in staat moeten gaan stellen om te samenwerken en hun project te realiseren in samenhang met de andere actoren en financieringsinstrumenten (e.g. Ambassade, RVO en NWP). Lees het uitgebreide verslag van deze bijeenkomst. 

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Lindsey Schwidder; l.schwidder@nwp.nl