NWP: Meer impact in het buitenland

Het Netherlands Water Partnership ondersteunt de watersector bij export en internationale samenwerking. 200 organisaties -profit en non profit, van drinkwater tot dijken- hebben zich aangesloten vanuit de overtuiging dat je samen meer impact hebt in het buitenland.

Zeer druk bezochte deltasessies op 'Deltas in Times of Climate Change'

In opdracht van het progamma Water Mondiaal organiseerde NWP 8 deltasessies tijdens de conferentie 'Deltas in Times of Climate Change' in Rotterdam. Het gaat daarbij om delta's waar Nederland al lang een samenwerking mee heeft. Op een na waren alle sessies zeer druk bezocht, er waren mensen die achter in de zaal nog een staanplaats vonden. Tijdens de sessies werden de 'building blocks for a delta approach' gelanceerd: 12 randvoorwaarden voor een delta aanpak.

De deelnemers discussieerden over de building blocks en vulden ze aan. Hoewel schaal en investering per delta sterk verschillen, bleek dat met name governance overal als een zeer belangrijk issue wordt gezien. Wat ook bij veel delta's naar voren komt: hoe kun je delen van het project commercieel interessant maken en hoe staat dat in verhouding tot publieke financiering? Naast deze sessies was er ook een round table over appropriate finance. Lees op www.dutchwatersector.com het verslag van Jac van Tuijn over de conferentie. Volgende week vindt u in deze nieuwsbrief een uitgebreider verslag van de sessies.