NWP: Meer impact in
het buitenland

Verdere groei via Netherlands Pavilion

Geschreven door: Joep Appels18/05/2018

Deze week vond in München de toonaangevende milieuvakbeurs IFAT plaats, met ruim 135.000 bezoekers, 18 hallen en een vloeroppervlak van 220.000 m2. Ruim de helft van 150 aanwezige Nederlandse exposanten kwam uit de watersector. NWP verzorgde samen met Water Alliance en ENVAQUA en met ondersteuning van het programma Strategische Beurzen het opvallende Netherlands Pavilion. Daar stond ook microLAN, gespecialiseerd in sensortechnologie om verontreinigingen in water snel te detecteren. Joep Appels, managing director, toont zich in zijn blog tevreden over het resultaat van zijn deelname.

‘Wij zijn als sensorontwikkelaar gespecialiseerd in het opsporen van algen, bacteriën en chemische toxiciteit. Daarbij richt de BACTcontrol zich specifiek op het controleren van de bacteriologische kwaliteit van water. Eenvoudig gezegd komt het erop neer dat onze sensor een kleurreactie teweegbrengt, waaruit je binnen 90 minuten de kwaliteit kunt afmeten. 

We hebben een heel mooi project gedaan voor de Nederlandse VN-missie in Mali, samen met MasterMind Company. Zij hebben daar een compacte zuiveringsinstallatie neergezet, zodat water kan worden hergebruikt voor de toiletten en om te douchen. Water is daar in de woestijn natuurlijk schaars en met die installatie is het watergebruik met tweederde gedaald. Met onze sensoren wordt gecontroleerd of het water schoon genoeg is, of dat er extra zuivering of desinfectie nodig is.

Maar onze technologie kan zich ook dichter bij huis bewijzen: afgelopen november was in Vlaardingen dagenlang een kookadvies van kracht voor het drinkwater. Dat het lang duurde, kwam onder meer omdat de analyse veel tijd kostte. Ook daar had onze sensor de verontreiniging in anderhalf uur kunnen aantonen.

We zetten onze producten wereldwijd op de markt, willen verder groeien en zoeken daarom nieuwe distributeurs. De eerste contacten hebben we al vóór de IFAT gelegd en we ontmoeten de kandidaten hier vervolgens persoonlijk. Vietnam biedt bijvoorbeeld goede mogelijkheden. Het gaat daar economisch de goede kant op en dan is er meer aandacht en geld voor de kwaliteit van het drinkwater, zeker ook vanwege het belang van het toerisme en het milieu.

Daarnaast kun je op zo’n beurs en in het paviljoen, bijvoorbeeld via gesprekken met andere Nederlandse sectorpartijen, nog wat meer gevoel krijgen bij de kansen op verschillende markten, zowel geografisch als qua deelsegmenten. Wij houden ons bezig met drinkwater, maar voeren hier onder meer ook gesprekken met bedrijven die actief zijn op het gebied van koelwater. Ook daarvoor zijn onze sensoren interessant. Op dit gebied zijn we bezig met het opzetten van een pilot in Nederland, samen met KWR. Mogelijk nodigen we relaties uit om daar te komen kijken. We zijn verder ook bezig met inlaatcontrole bij drinkwaterbedrijven.          

Een beursdeelname staat niet op zichzelf, je moet het goed voorbereiden en er goede follow-up aan geven. Ik ontmoet ook mensen die ik al ken, om de relatie te versterken. Zo sprak ik een Roemeense distributeur, voor een pilot die we gaan draaien bij een drinkwaterbedrijf. Ik heb hem in het verleden ooit ontmoet, maar verder verliep het contact alleen via telefoon, mail en chat. En al die moderne techniek is prachtig, maar ik vind het belangrijk om mensen gewoon persoonlijk te kunnen ontmoeten.

Dat we samen met veel andere partijen in het Netherlands Pavilion stonden was natuurlijk ideaal. Je trekt veel meer aandacht, alles is goed geregeld en verzorgd. Het evenementen team van NWP stuurde zelfs bezoekers van het paviljoen naar ons toe. Voor ons was het absoluut de moeite waard!

Meer weten

IFAT is niet alleen een beurs maar ook een conferentie. Op de beursvloer voor watertechnologie werden op een forum continu presentaties gegeven. Belangrijke onderwerpen waren de vervuiling van oppervlaktewater met plastic afval en het verwijderen van medicijnresten uit afvalwater. Op een internationale conferentie over een Europese strategie voor de aanpak van microverontreinigingen sprak Marjan van Giezen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over de Nederlandse expertise en ervaringen. 
Op donderdagochtend organiseerde het Nederlands consulaat in München een ‘circulair’ ontbijt waar Duitse en Nederlandse partijen met elkaar in gesprek gingen over circulaire aspecten van water. Mark Niesten van NWP sprak daar over de mogelijkheden voor samenwerking tussen Duitse en Nederlandse partijen op het gebied van watertechnologie.