NWP: Meer impact in
het buitenland

Activiteiten

Al meer dan 15 jaar stimuleert het NWP samenwerking en afstemming tussen de relevante partijen in de Nederlandse watersector en daar buiten. Hierdoor is Nederland in staat een grotere bijdrage te leveren aan oplossingen voor de internationale waterproblematiek. Bovendien versterkt Nederland zo haar positie op de internationale watermarkt.
Om deze doelen te bereiken organiseert NWP verschillende activiteiten binnen Nederland, op Europees niveau en wereldwijd.

Internationale activiteiten
De internationale ambitie van de Nederlandse watersector is groot en NWP ondersteunt deze van harte. NWP brengt Nederlandse partijen met interesse in een bepaald land bij elkaar door landenplatforms te faciliteren. Daarin kunnen deelnemers kennis opdoen, activiteiten afstemmen, kennismaken met interessante (internationale) partijen en worden kansrijke businesscases geformuleerd. Lees verder

Internationale profilering
Nederland wordt wereldwijd nog steeds gezien als hét waterland dankzij onze Deltawerken. Maar onze expertise strekt zich uit op meerdere waterterreinen. NWP zet zich in om de brede Nederlandse waterexpertise over het voetlicht te krijgen. En Nederland hiermee te positioneren als ‘Wereldleider in Water’. Zichtbaarheid en herkenbaarheid staan hierbij centraal. Lees verder

Activiteiten in Nederland
Het NWP brengt de watersector samen, zeker ook in Nederland. Een brede basis van publiek private samenwerking is daarbij van belang. Rondom verschillende onderwerpen hebben zich netwerken verzameld die door NWP ondersteunt worden in hun missie. Lees verder