NWP: Meer impact in
het buitenland

Activiteiten in Nederland

Om internationaal het verschil te kunnen maken, moet je beginnen met een goede thuisbasis. Een sterke Nederlandse positie op het gebied van water betekent uiteindelijk meer economische kansen voor individuele partijen. Daarnaast zorgt het ervoor dat Nederland een grotere bijdrage kan leveren aan het oplossen van de mondiale waterproblematiek.

NWP brengt bedrijven, overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties samen in netwerken en platforms. Belangrijke voorwaarde voor het organiseren van structurele samenwerking is de committment vanuit de deelnemende partijen. Wat begint met oriënteren, ontmoeten en uitwisselen van ideeën kan leiden tot concrete businesscases en dus kansen voor de Nederlandse watersector. Nationaal én Internationaal.

Rondom verschillende onderwerpen en landen hebben zich netwerken verzameld die door NWP ondersteund worden in hun missie. Daarbij wordt ook steeds meer gekeken naar cross-cutting thema's zoals water/klimaat en water/nutriënten.