NWP: Meer impact in
het buitenland

Energie uit Water

Groene energiebronnen zijn essentieel voor het behouden van onze welvaart. Naast windenergie en zonne-energie staat ‘Energie uit Water’ internationaal sterk in de belangstelling. In Nederland werken meer dan 30 bedrijven en kennisinstellingen aan Energie uit Water oplossingen die zowel op korte als lange termijn veelbelovend zijn voor export, maar ook een bijdrage kunnen leveren aan de Nederlandse energietransitie. Deze oplossingen zijn o.a. getijdenenergie, golfenergie, energie uit rivieren, energie uit zoet-zoutgradiënten, energie uit temperatuurverschil met oppervlaktewater (OTEC), energie uit aquatische biomassa (zeewier en algen) en energie uit afval- en proceswater.

De internationale potentie voor Energie uit Water is groot en Nederland heeft een sterke uitgangspositie. Door onze brede ervaring op het gebied van deltatechnologie en watertechnologie zijn we in staat om zowel op grote als kleine schaal duurzame energie te combineren met waterbouw. Om die reden neemt NWP deel aan het project Dutch Marine Energy Centre, wat als doel heeft om alle krachten in Nederland op het gebied van Energie uit Water te bundelen. NWP identificeert en ondersteunt hierin kansrijke Nederlandse ontwikkelingen en partijen om gezamenlijk de internationale markt te betreden.

In de afgelopen jaren heeft NWP meegewerkt en opdracht gegeven aan de volgende studies op het gebied van Energie uit Water: