NWP: Meer impact in
het buitenland

Internationaal talent in de watersector

NWP versterkt de internationale positie van de Nederlandse watersector. Daarbij hoort ook investeren in talent door hen internationale werkervaring op te laten doen. Daarom heeft NWP samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken en het Food & Business Knowledge Platform het programma Young Expert Programmes (YEP Programmes) opgezet. Het programma wordt uitgevoerd in een Publiek Privaat Partnership.

YEP Programmes bestaat uit YEP Water en YEP Agrofood. Beide programma’s zijn ontwikkeld om jonge Nederlandse professionals internationale ervaring te laten opdoen en om jonge lokale professionals de kans te bieden ervaring op te doen in een internationale omgeving via Nederlandse organisaties. YEP draagt daarmee bij aan een dynamisch internationaal netwerk voor zowel een nieuwe generatie experts als voor de deelnemende bedrijven.

Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties die betrokken zijn bij beleid en uitvoering van ontwikkelingssamenwerking (OS) gerelateerde activiteiten in het buitenland kunnen een project indienen waarop een Young Expert kan worden ingezet.

Jaarlijks is er ruimte voor de inzet van circa 25 Nederlandse en 25 lokale Young Experts binnen YEP Water. YEP Agrofood biedt jaarlijks ruimte voor de inzet van 11 Nederlandse en 11 lokale Young Experts. 

Meer informatie vindt u op www.yepprogrammes.com

Talentontwikkeling in Nederland
Wilt u meer weten over activiteiten in Nederland op het gebied van human capital en water? Hieronder vindt u een overzicht van de initiatieven: