NWP: Meer impact in
het buitenland

MKB Ondersteuning

Midden- en kleinbedrijven veroveren buitenlandse markten en verwezenlijken daarbij de transitie van hulp naar handel. Het NWP ondersteunt Nederlandse MKB’s door marktinformatie te verschaffen en businesscases te ontwikkelen. Ook kan het NWP assisteren bij het vinden van samenwerkingspartners, verdienmodellen en financieringsmogelijkheden.

Kortom, het NWP helpt bij het ontwikkelen van de juiste markstrategie voor ondernemen in ontwikkelingslanden in de watersector en de daaraan gelieerde sectoren zoals landbouw, energie en voedsel.

MKB’s die gebruik willen maken van deze ondersteuning vinden bij het NWP informatie over lokale markten wereldwijd, inclusief een lokaal netwerk van zowel Nederlandse en lokale, als internationale organisaties die zich op die markt begeven.

Interesse? Neem contact op met het NWP, Suzanne Tietema.