NWP: Meer impact in
het buitenland

Water en Klimaat

Een goede data infrastructuur is essentieel voor het bereiken van economische ontwikkeling en welvaart.  De daartoe benodigde kennis en technologie bevindt zich op het grensvlak van een drietal sectoren: water en klimaat, aardobservatie en geomatica, en ruimtevaart. 

NWP heeft het initiatief genomen bij de totstandkoming van het Convenant Informatieketen Water en Klimaat. De 35 partners in dit convenant spreken zich gezamenlijk uit en zetten zich door samenwerking in voor het verder ontwikkelen, opschalen en dienstbaar maken van deze kennis en technologie. Hierbij zetten zij de meerwaarde van samenwerking over de gehele informatieketen - van meetplatform, sensor, bewerking, modellering, advisering en ontvankelijkheid van, en verantwoorde en vaardige toepassing door de eindgebruiker - centraal.

De partijen binnen het Convenant gaan collectief de internationale markt op met het concept van de Water and Climate Services. NWP ondersteunt ze daarbij door het faciliteren van het secretariaat. Tegelijkertijd houdt NWP voor het CIWK ontwikkelingen en kansen in de gaten en legt waar mogelijk verbindingen met bijvoorbeeld landenplatforms en zorgt voor de profilering van het Convenant via de verschillende media kanalen van NWP.

Voor meer informatie zie www.dutchwatersector.com/smartinformationsolutions.