NWP: Meer impact in
het buitenland

Water en Voedsel

De wereldbevolking groeit en de vraag naar voedsel neemt toe. De voedselproductie zal stijgen, maar tegelijkertijd wordt water schaarser. Ook krijgen steeds meer landen te maken met de gevolgen van klimaatverandering. Dit heeft consequenties voor de wereldwijde voedselproductie. Lange perioden van droogte zorgen voor een slechtere kwaliteit van de gewassen en een lagere omzet door tegenvallende oogsten. Door intensief gebruik van landbouwgrond kan water vaak niet goed afgevoerd worden, hierdoor kunnen bij hevige regenval eerder overstromingen ontstaan. Door een stijgende zeespigel en verzakking van land is sprake van verzilting. Dit heeft een negatieve gevolgen voor het verbouwen van traditionele gewassen.

De komende jaren zal de vraag naar oplossingen op het snijvlak van water en voedsel toenemen. Nederland is het op één na grootste exportland van groente en fruit in de wereld. Door haar ligging, een aantal meter onder de zeespiegel, heeft Nederland veel ervaring met het ontwikkelen van innovatie oplossingen voor het omgaan met water in de land- en tuinbouw.

NWP zet zich, met ondersteuning van Partners voor Water, in om de watersector en agribusiness te verbinden en gezamenlijk een bijdrage te leveren aan oplossingen voor het wereldwijde voedselvraagstuk. Hiervoor wordt ook gericht de samenwerking gezocht met het agri-MKB. NWP ondersteunt, vanuit het Innovatiecontract Watertechnologie, netwerken zoals het Nutrient Platform met kennis over water- en voedseltechnologie. Ook levert zij bijdragen aan het kennisplatform Water en Tuinbouw (opgericht door het Centre of Expertise Watertechnologie, CEW). NWP organiseert regelmatig thema- en netwerkbijeenkomsten over landen waar kansen liggen voor cross-sectorale samenwerking. Waar mogelijk wordt gezocht naar aansluiting van bedrijven uit de water- en voedseltechnologie bij missies.