NWP: Meer impact in
het buitenland

Water NGO Platform

De deelnemers van het Water NGO Platform zetten zich in om duurzame toegang tot veilig drinkwater, sanitatie, hygiëne, water voor economische ontwikkeling en 'wise use' van ecosystemen in ontwikkelingslanden te vergroten. Het NGO Platform vertegenwoordigt waar mogelijk de maatschappelijke organisaties binnen de Nederlandse watersector en binnen de nationale en internationale dialoog over armoedebestrijding en water/sanitatie. Het platform bevordert krachtenbundeling van de NGO's en initieert samenwerking met het bedrijfsleven, overheden, kennisinstituten en financiële instellingen.

Het NGO Platform organiseert vijf keer per jaar een algemene bijeenkomst voor haar deelnemers. Tijdens deze bijeenkomst wordt informatie uitgewisseld en de voortgang binnen de werkgroepen besproken.

Het NGO Platform bestaat uit ca. 30 NGO's: ADRA, Aidenvironment, AKVO, AMREF, Aqua for All, BothEnds, Connect International, Cordaid, Dorcas, Gender and Water Alliance, ICCO, IRC, IUCN, Max Foundation, Partos, Plan Nederland, Practica Foundation, RAIN, Rode Kruis, Simavi, SNV, Sympany, Unicef, Wash Alliance, WASTE, Wetlands International, Women for Water Partnership, Woord en Daad. Het NWP faciliteert en ondersteunt het Platform bij haar activiteiten.

Smart Solutions Serie

Om bij te dragen aan de het Millennium Ontwikkelingsdoel voor Water heeft het Water NGO Platform de afgelopen jaren verschillende publicaties geproduceerd onder de noemer 'Smart Solutions'. Hieronder kunt u deze publicaties downloaden:

Overige publicaties