NWP: Meer impact in
het buitenland

Australië

Eind 2010 en begin 2011 vonden hevige overstromingen plaats in Queensland, in het oosten van Australië, later gevolgd door overstromingen in de zuidelijke staten Victoria en New South Wales. De schade van deze overstromingen aan de infrastructuur werd eind januari 2011 al geraamd op 4,3 miljard euro. De overstromingen waren de ergste sinds 1974 en zetten onder meer grote gebieden van de stad Brisbane onder water. Steeds vaker heeft Australië te kampen met overstromingen. 

Het waterbeheer in Australië stond tot nu toe geheel in het teken van omgaan met droogte. Het risico van overstromingen was uit het collectieve geheugen gewist. Daarom was de impact van de overstromingen in heel Australië groot. Inmiddels wordt op verschillende manieren samengewerkt tussen Australië en Nederland. Instituten als Deltares, Unesco-IHE en ook Nederlandse bedrijven weten hun weg te vinden in Australië. Andersom zijn Australische experts in Nederland geweest om overeenkomsten en verschillen in aanpak en resultaten van dichtbij te zien, onze waterinfrastructuur te bekijken (Oosterscheldewerken, Maeslantkering e.a.) en kennis te nemen van innovaties als Ruimte voor de Rivier en het Deltaprogramma. 

Water samenwerking Australië – Nederland
Tijdens het bezoek van een Nederlandse delegatie aan Brisbane in september 2011 onder leiding van NWP is door de overheid van Queensland expliciet gevraagd om samenwerking met Nederlandse waterexperts. Op basis hiervan hebben overheid, kennisinstituten en bedrijven samen met het NWP voorzichtig stappen gezet naar het opzetten van een gestructureerde dialoog en samenwerking. Een aantal bedrijven heeft zich georganiseerd in een PIB-consortium gericht op Queensland.