NWP: Meer impact in
het buitenland

Bénin

Bénin heeft een relatief nat klimaat; water is in ruime mate beschikbaar. Toch heeft Benin te maken met grote, vaak seizoen gerelateerde watertekorten, van watervervuiling en van overstromingen. De urbane drinkwatervoorziening in het land is relatief goed georganiseerd, maar kampt nog met aanzienlijke problemen in planning, uitvoering en onderhoud van infrastructuur. Ongeveer 50% van de bevolking heeft nog geen toegang tot schoon drinkwater. Programma’s voor hygiënevoorlichting en sanitatie kunnen nog effectiever en integraal waterbeheer en Deltaplanning zijn nieuwe fenomenen; zowel de publieke als de private sector kampt op alle niveaus met capaciteitsproblemen.

Kansen voor de sector
Nederland is een van de belangrijkste donoren van Bénin op het gebied van water. Bovendien is Bénin één van de focuslanden in het Water OS-programma. Eind 2016 is het ambitieuze OmiDelta programma van start gegaan dat zich als doelstelling heeft gesteld om in 2021 500.000 mensen toegang te geven tot drinkwater, 1 miljoen mensen te bereiken met hygiëne promotie en sanitaire diensten, en een veiligere leefomgeving te bieden aan 600.000 mensen in de Ouémé delta. Drie financieringsinstrumenten stellen verschillende actoren in staat om gezamenlijk de doelstellingen te behalen. Betrokken staatsactoren zijn het Ministerie van Water en Mijnen, het Ministerie van Gezondheid, het Nationale Water Institut (INE), het Agentschap voor plattelands watervoorziening, en diverse gemeenten. SNV beheert een fonds die niet staatsactoren in staat stelt initiatieven te ontwikkelen. Verder ondersteunt de technische assistentie van het consortium COWI-Royal HaskoningDHV de staatsactoren die betrokken zijn bij het programma.

Het Water OS programma
Het Water OS programma stimuleert op verschillende manieren de samenwerking met en voor Bénin. Daarbij gaat het onder meer bij het vinden van een nieuwe rol voor het Benins-Nederlands Technisch Adviesplatform. Daarnaast verzorgt het NWP-bureau, samen met de Strategic Advisor on Water, Jan Spit, de communicatie met de sector en vormt daarmee de brug tussen de ambassadeprogramma’s en de Nederlandse waterorganisaties. In 2016 was de kernadviseur betrokken bij de formulering van het OmiDelta waterprogramma. Nu helpt hij om meerdere Nederlandse partijen bij de uitwerking te betrekken en identificeert daarbij kansen voor de Nederlandse sector. De kernadviseur is hét aanspreekpunt voor sectorpartijen die in Bénin actief willen worden.

Strategic Advisor on Water Benin - Jan Spit
“Ik ben in Benin” is mijn favoriete groet vanuit dit voor velen onbekende Franstalige land in West Africa. Van oudsher bekend om de slavenhandel en de Voodoo en sinds Jan Pronk op het lijstje van landen dat zich in de warme belangstelling van Nederland mag verheugen. Ik ben in Benin terecht gekomen via Brabant Water: die zochten voor hun Water Operator Partnership (WOP) met de SONEB, het nationale urbane drinkwaterbedrijf, een ‘oliemannetje’ . Deze WOP heeft o.a. geresulteerd in het uitbreiden en vernieuwen van de drinkwatervoorziening van Parakou. Samen met Joop de Schutter, de vorige kernadviseur werken we nu met het team van de Nederlandse ambassade, er hard aan om Deltaplanning en integraal waterbeheer hoog op de Beninese agenda te krijgen en te houden. Verder verleen ik graag hand en spandiensten aan innovatieve projecten op het gebied van sanitatie.

Downloads
Water OS stelt relevante rapporten, studies en presentaties over Benin beschikbaar voor de Nederlandse watersector. Deze documenten kunt u hieronder downloaden.

Ga naar de Water OS Dropbox van Benin