NWP: Meer impact in
het buitenland

Colombia

Colombia maakt een economische transitie door van ontwikkelingsland naar stabiel middeninkomenland. Volgens de Wereldbank behoort het Colombiaanse ondernemingsklimaat tot de top drie van Zuid-Amerika. De economie groeit stabiel met ongeveer 5% per jaar, zowel de inflatie en de staatsschuld zijn laag. Colombia werd in 2010 en 2011 getroffen door hevige overstromingen. Honderden mensen kwamen om het leven, de schade was enorm.

Kansen voor de sector
De ontstane (water)problemen en het economische klimaat maken Colombia tot een interessante groeimarkt. President Santos heeft bovendien persoonlijk om Nederlandse ondersteuning gevraagd om de problemen te lijf te gaan. Deze hulpvraag heeft inmiddels geleid tot een nauwe samenwerking met de Colombiaanse overheid, die onder meer tot uiting komt in het Colombian Netherlands Water Partnership.

Van 31 augustus tot 4 september 2015 is een bedrijvenmissie met minister Schultz van Haegen en missieleider Lennart Silvis (NWP-directeur) naar Colombia geweest. De missie stond in het teken van integraal waterbeheer. Er zijn tijdens de missie verschillende samenwerkingsovereenkomsten tussen Nederlandse en Colombiaanse partijen getekend. Zo heeft NWP een samenwerkingsovereenkomst getekend met ACODAL, de brancheorganisatie voor de sectoren water en milieu in Colombia. NWP bereidde de missie voor en maakte, in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, een speciaal magazine en een video over de intensieve en succesvolle watersamenwerking tussen beide landen. 

Er liggen kansen in integraal water management (kust en rivier), het management van overstromingsgevaar, havenontwikkeling en riviertransport, en water- & klimaatservices. Inmiddels zijn verschillende projecten op gang gekomen en deels ook succesvol afgerond.
Colombia is een van de landen waarvoor de Transitiefaciliteit van RVO.nl in het leven is geroepen. De Transitiefaciliteit biedt ondersteuning aan het (MKB-)bedrijfsleven. Colombia is ook toegevoegd aan de lijst met landen van Partners voor Water 2016-2021. De Colombiaanse overheid heeft een adaptatiefonds met negen miljard dollar gevormd, te besteden aan grote waterwerken.

De rol van NWP
NWP geeft actieve ondersteuning aan het Colombian Netherlands Water Partnership en het ‘water window’ van het Holland House in Colombia. NWP faciliteert het Landenplatform Colombia en organiseert missies. Ook maakte NWP, in opdracht van de Transitiefaciliteit van RVO.nl, samen met de Economische Faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen een Quick Scan naar de marktkansen in de watertechnologiesector in Colombia.