NWP: Meer impact in
het buitenland

Egypte

De watersamenwerking tussen Nederland en Egypte, die al tientallen jaren bestaat, vond vooral plaats binnen het kader van ontwikkelingssamenwerking. Sinds 3 jaar wordt vanuit een Government to Government relatie toegewerkt naar een duurzame samenwerkingsvorm met meer betrokkenheid van private sector partijen, kennisinstituten en NGO’s.
De afgelopen 40 jaar heeft de watersamenwerking tussen Nederland en Egypte voor een groot deel plaatsgevonden onder aansturing van het Egyptian-Dutch Advisory Panel on Water Management. Deze oude waardevolle panelstructuur is onder gebracht bij de deltalanden aanpak van de Internationale Water Ambitie (IWA) met ondersteuning van het programma Partners voor Water 2016-2021. Egypte is een van de deltalanden waarmee Nederland een langjarige relatie is aangegaan.

Kansen voor de sector
Water en sanitatie staan hoog op de agenda van de Egyptische overheid; het is aannemelijk dat de overheidsinvesteringen in deze sector zullen toenemen om aan de enorme consumptiegedreven vraag te kunnen voldoen. Daarnaast zullen de investeringen ook vanuit de private sector naar verwachting toenemen. Ondanks de fragiele politieke situatie, liggen er grote kansen voor de Nederlandse watersector in Egypte. Het gaat dan om samenwerkingsthema’s als water en landbouw, integraal (kust)waterbeheer, drinkwater en sanitatie en goed bestuur. De vraag naar samenwerking op nieuwe thema’s, zoals klimaatadaptatie is ook groeiende.

De Nederlandse kennisinstellingen en publieke organisaties, zoals de waterschappen en drinkwaterbedrijven, zullen een belangrijke rol blijven spelen bij de institutionele en organisatorische ondersteuning binnen de waterprogramma’s en projecten. In het kader van de deltalanden aanpak zijn er door het Panel drie prioriteiten vastgesteld voor samenwerking:

  • Integraal kustbeheer;
  • Rurale sanitatie en afvalwaterzuivering;
  • Landbouw en water.

De rol van NWP
Het secretariaat van het Egyptian-Dutch Advisory Panel on Water Management is aan Nederlandse kant ondergebracht bij NWP. Daarnaast organiseert NWP regelmatig missies en bijeenkomsten om partijen uit beide landen bij elkaar te brengen om informatie en ervaringen uit te wisselen teneinde samen tot oplossingen te komen voor de zeer grote water gerelateerde uitdagingen in Egypte.