NWP: Meer impact in
het buitenland

Ethiopië

Ethiopië is een land van zowel vruchtbare hooglanden met veel neerslag als droge woestijnvlakten. Toch is de Ethiopische economie grotendeels afhankelijk van de landbouw (>50%). Vanwege aanhoudende misoogsten en burgeroorlogen in de jaren ‘80 is Ethiopië nog altijd in opbouw op het gebied van overheidsplanning, landbouwontwikkeling en private sectorontwikkeling. Waterinfrastructuur ontbreekt in veel gebieden en grondwateronttrekking is een relatief recente ontwikkeling als nieuwe waterbron voor zowel landbouwdoeleinden als drinkwatervoorziening. 

Zoals vermeld in de tweede fase van het Growth en Transformation Plan (GTP II), heeft de regering van Ethiopië het belang van een duurzame ontwikkeling van de water resources erkend. De nadruk van het programma ligt op kleine- en grootschalige irrigatie als ook op het One WASH National Programme (OWNP). Er wordt erkend dat niet alleen investeringen in infrastructuur nodig zijn, maar dat ook het verbeteren van het waterbeheer cruciaal is.

Voorbeelden van huidige uitdagingen in het waterbeheer zijn o.a.:

  • Coördinatie en afstemming van de prioriteiten en gebrek aan duidelijke mandaten van het federale, regionale en stroomgebied beleidsniveau;
  • Het ontbreken van basisgegevens en inzichten van bijv. (grond) water en waterproductiviteit;
  • Het ontbreken van een waterallocation plan, een duidelijke prioritering van de watervraag van de verschillende sectoren, inclusief planning, passende regelgeving en procedures voor de handhaving;
  • Ontwikkeling van een meer geïntegreerd curriculum.

Kansen voor de sector 
Ondanks het feit dat water geen prioriteitsgebied is in het huidige ambassade meerjarenplan, zal binnen het nieuwe plan (>2016) veel meer aandacht zijn voor het thema water. Water zal een prominentere plek gaan krijgen binnen het prioriteitsgebied voedselzekerheid. De ambassade heeft de ambitie om de aanwezigheid van de Nederlandse watersector daarmee te vergroten en tevens een meer strategische rol te gaan spelen in de Ethiopische water sector. Mede door het aanstellen van een water specialist heeft de ambassade capaciteit om deze ambitie verder vorm te geven.

Een aanzienlijk aantal Nederlandse watergerelateerde organisaties zijn actief in Ethiopië, bijv:
•    WASH en noodhulp (WASH alliantie, Rode Kruis, Wetlands International);
•    Governance ondersteuning voor stroomgebied ontwikkeling (Dutch Water Authrorities);
•    Water operationele partnerschappen (VEI, WereldWaternet);
•    Consultancies (MetaMeta, Acacia Water, Q-Point);
•    Breweries (Heineken, Bavaria);
•    Kennisinstellingen (WUR, UNESCO-IHE, VUA).

Zoals beschreven in de marktscan (Aidenvironment, 2015), zijn integraal waterbeheer (IWRM), watergovernance en irrigatie als de belangrijkste markten voor de Nederlandse watersector geïdentificeerd. Gezien de grote behoefte aan duurzame WASH-diensten, zal dit onderwerp ook zeer belangrijk blijven. De Nederlandse watergerelateerde organisaties en instellingen momenteel actief in Ethiopië, zijn zeer versnipperd en de synergie is zwak. Een geïntegreerde benadering in het waterbeheer is precies wat Ethiopië nodig heeft. Door gebruik te maken van de nieuwe ambities van de ambassade en door het versterken van synergie en samenwerking kan de impact van de Nederlandse watersector in Ethiopie significant vergroot worden. 

De rol van het NWP
Het NWP brengt Nederlandse waterpartijen uit de verschillende geledingen bij elkaar om gezamenlijk op te treden in het geval van aanbestedingen, internationale projecten en lokale programma’s en initiatieven. De kernadviseur helpt bij het opstellen van de waterambitie in het meerjarige strategische beleidsplan en is voor de waterspecialist op de ambassade een sparringpartner. De kernadviseur is hét aanspreekpunt voor sectorpartijen die in Ethiopië actief willen worden of hun activiteiten willen uitbreiden.

Downloads
Het NWP stelt relevante rapporten, studies en presentaties over Ethiopië beschikbaar voor de Nederlandse watersector. Deze documenten kunt u hieronder downloaden.

Ga naar de Water OS Dropbox van Ethiopië