NWP: Meer impact in
het buitenland

Ghana

Ghana wordt tegenwoordig beschouwd als een middeninkomenland, dankzij de snelle economische ontwikkeling in de afgelopen jaren. Ghana is politiek al een paar decennia een heel stabiel en politiek rustig land. De nieuwe regering die vorig jaar is aangetreden, heeft grote ambities. De president had tijdens zijn verkiezingscampagne als slogan ‘one village, one dam’. Die dam is dan bedoeld voor irrigatie, maar ook om overstromingen tegen te gaan, voor waterkrachtcentrales en voor de visvangst. Ook zijn er omvangrijke plannen voor de hoofdstedelijke regio rond Accra die voorzien in grote infrastructurele werken voor het kustbeheer. Erosie langs de kust is een groot probleem. Vanwege de politieke stabiliteit is Ghana ook een interessante hub voor de hele regio.

Kansen voor de sector
Ghana is een transitieland, we rekenen het tegenwoordig tot de middeninkomen-landen. Los van het Ghana-Netherlands WASH Programme gaat er geen Nederlands geld voor ontwikkelingssamenwerking meer naartoe. Maar er loopt een aantal omvangrijke programma’s van grote donoren. Water en landbouw is ook een belangrijk item, voor Nederlandse watertech-mkb’ers. De irrigatie is in Ghana slecht ontwikkeld. Met name in het noorden van het land liggen er kansen.

De rol van NWP
NWP heeft de ondertekening van het GNWP voorbereid en de aanbesteding voor de evaluatie van het programma geschreven – gewonnen door een Nederlandse partij. Ook organiseerde NWP een missie voor de detailuitwerking van het meerjarig strategisch plan. De Strategic Advisor on Water voor Ghana wordt ondersteund door NWP. Hij helpt bij het vertalen van de water-paragraaf in het meerjarige strategische beleidsplan naar concrete programma’s en projecten, en identificeert daarbij kansen voor de Nederlandse sector.

Strategic Advisor on Water - Job Udo
Na jaren werkzaam en voor een periode ook woonachtig te zijn geweest in Ghana ga ik er nu als kernadviseur water aan de slag. Dat betekent dat ik samen met de Nederlandse ambassade de Nederlandse water sector ga helpen om water gerelateerde uitdagingen in Ghana aan te pakken, kansen die daaruit voortvloeien te verzilveren en de samenwerking tussen de Nederlandse en Ghanese water sector te stimuleren. De uitspraak van de Ghanese president “one village one dam” toont het ambitieuze karakter van de huidige regering en de positieve energie die momenteel in Ghana heerst. Ik hoop deze energie over te brengen aan geïnteresseerde partijen en te helpen bij het vormgeven en realiseren van waterprojecten in Ghana.  

Downloads
Het NWP stelt relevante rapporten, studies en presentaties over Ghana beschikbaar voor de Nederlandse watersector. Deze documenten kunt u hieronder downloaden.

Ga naar de Water OS Dropbox van Ghana