NWP: Meer impact in
het buitenland

Ghana

Ghana wordt tegenwoordig beschouwd als een middeninkomenland, dankzij de snelle economische ontwikkeling in de afgelopen jaren. Wat de watersector betreft geeft de Nederlandse ambassade prioriteit aan stedelijke sanitatie, aangezien Ghana nog ver verwijderd is van de millenniumdoelen hieromtrent. Slechts 13% van de bevolking heeft toegang tot verbeterde basis sanitatie. Op het gebied van drinkwater is wel grote vooruitgang geboekt en staan ook aanzienlijke investeringen op stapel.

Kansen voor de sector
Ghana is een van de focuslanden in het Water OS-programma. Sanitaire voorzieningen vormen een speerpunt in het strategische meerjarenprogramma voor Ghanees-Nederlandse samenwerking. Het ‘Ghana Netherlands Water, Sanitation & Hygiene Programme’ (GNWP), opgesteld met ondersteuning door het Water OS programma, omvat een gezamenlijke investering van 180 miljoen dollar tot en met 2015. Dat geld wordt ingezet door de Nederlandse ambassade, de Ghanese overheid en private investeerders. Na een toetsing op kwaliteit en praktische haalbaarheid zal in het najaar van 2013 een volgende stap worden gezet, ook in de richting van aanbestedingen. Het waterprogramma voorziet al in een ‘call for proposals’ voor innovatieve business cases in de vorm van PPP’s.Voor een overzicht van tenders, EIO, Experts jobs and call for proposals in Ghana, kunt u kijken op de site van GNBCC.

De rol van NWP
NWP heeft de ondertekening van het GNWP voorbereid en de aanbesteding voor de evaluatie van het programma geschreven – gewonnen door een Nederlandse partij. Ook organiseerde NWP een missie voor de detailuitwerking van het meerjarig strategisch plan. De kernadviseur voor Ghana is bij NWP gestationeerd. Hij helpt bij het vertalen van de water-paragraaf in het meerjarige strategische beleidsplan naar concrete programma’s en projecten, en identificeert daarbij kansen voor de Nederlandse sector. De kernadviseur is hét aanspreekpunt voor sectorpartijen die in Ghana actief willen worden.

Downloads
Het NWP stelt relevante rapporten, studies en presentaties over Ghana beschikbaar voor de Nederlandse watersector. Deze documenten kunt u hieronder downloaden.

Ga naar de Water OS Dropbox van Ghana