NWP: Meer impact in
het buitenland

Indonesië

De samenwerking tussen Indonesië en Nederland op het gebied van water heeft een lange traditie. Op het gebied van kennis en expertise vindt al jarenlang een intensieve uitwisseling plaats en vele Nederlandse partijen hebben zich inmiddels in Indonesië gevestigd. Op diverse deelterreinen hebben Nederlandse organisaties een goede positie weten op te bouwen. Daarbij heeft Nederland een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van het waterbeheer in Indonesië.
Indonesië ontwikkelt zich in snel tempo tot een ‘middle income country’. Dat heeft gevolgen voor de relatie tussen beide landen, richting een meer business georiënteerde samenwerkingsrelatie.

Kansen voor de sector
De samenwerking met Indonesië vindt plaats binnen de kaders van zowel ontwikkelingshulp, met ondersteuning van Water OS, als vanuit de deltalanden aanpak binnen de Internationale Water Ambitie (IWA) met ondersteuning van het Partners voor Water 2016-2021 programma. Deze samenwerking is sinds 2001 bekrachtigd in een Memorandum of Understanding (MoU Water). Met het oog op de snelle economische ontwikkeling zal de Nederlandse ontwikkelingshulp binnen afzienbare tijd worden afgebouwd.

Er zijn al vele verschillende partijen uit de Nederlandse (water)sector actief in Indonesië. Veel aandacht gaat op dit moment uit naar het vinden van oplossingen voor de zorgwekkende bodemdaling in Jakarta en omgeving, waardoor het risico van (ernstige) overstromingen steeds verder toeneemt. Daarnaast neemt ook de druk voor stedelijke uitbreiding toe. Nederlandse partijen zijn daar nadrukkelijk bij betrokken en het thema biedt uitstekende kansen voor toekomstige opdrachten.

Daarnaast is vanuit de overheidsrelatie tussen beide landen ingezet op strategische samenwerking ten aanzien van integraal waterbeheer in relatie tot de ontwikkeling van ‘laaglanden’ en landbouw. Ook zijn diverse Nederlandse partijen, zoals waterbedrijven, waterschappen en kennisinstellingen langere tijd actief voor de verbetering van drinkwater en sanitaire voorzieningen. Vanuit deze bestaande betrokkenheid en opgebouwde relatienetwerken ontstaan nieuwe kansen voor de Nederlandse watersector. Hierbij wordt de samenwerking met andere (top)sectoren, zoals maritiem en landbouw, gezien als een belangrijke factor voor succes.

De rol van NWP
Onder coördinatie van het NWP is het Indonesië landenplatform ingesteld waar circa 500 personen uit diverse geledingen van de Nederlandse watersector aan verbonden zijn. Met het landenplatform wordt beoogd deze partijen een aanwezig en herkenbaar gezicht in Indonesië te geven, en de partijen tegelijk een effectief netwerk te bieden.
Het landenplatform heeft ook een strategische functie: het functioneert als klankbord van de sector waar de deltalanden aanpak wordt gedeeld en getoetst en waar discussies plaatsvinden over de voortgang en geplande ontwikkelingen.

Downloads
Het NWP stelt relevante rapporten, studies en presentaties over Indonesië beschikbaar voor de Nederlandse watersector.

Algemeen: 

Water and food:

Drinkwater/sanitatie/afvalwater: