NWP: Meer impact in
het buitenland

Kenia

Water is schaars in het grootste gedeelte van Kenia. Dat heeft onder meer te maken met het gebrekkige beheer van stroomgebieden, achteruitgang van infrastructuur en inadequate regelgeving rond de opname van water uit rivieren. Hoge investeringen zijn noodzakelijk om de snel groeiende bevolking te verzekeren van een duurzame toegang tot water. De nadruk van de overheid ligt daarbij op stedelijke watervoorziening en sanitatie, en minder op waterbeheer en drinkwater en sanitatie in rurale gebieden. Al is de behoefte groot; nog steeds heeft de helft van de Kenianen geen toegang tot veilig drinkwater en acceptabele sanitatie.
De ontwikkeling van de watersector heeft een direct effect op de Keniaanse economie; landbouw en veeteelt, de energievoorziening en de industrie zijn afhankelijk van betrouwbare watervoorziening.  De klimaatveranderingen leiden in Kenia tot meer overstromingen én meer periodes van droogte. Het tekort aan deugdelijke wateropslag verhoogt de kwetsbaarheid van ecosystemen en mensen die daarvan afhankelijk zijn.

Kansen voor de sector
Kenia heeft als Water OS-land een meerjarig strategisch plan. In het verlengde daarvan is een ‘NL Business Hub’ uitgewerkt, die binnen de ambassade met brede steun ontvangen is. Voedselzekerheid is integraal opgenomen in de business hub. De business hub is eind 2015 in Nairobi gevestigd. De structuur vormt een goede basis om de sector bij de uitvoering van het strategisch plan te betrekken. Steeds meer partijen haken aan, waaronder waterschappen. Mogelijk krijgt de business hub een breder draagvlak, door ook aangrenzende sectoren, zoals landbouw, erin mee te nemen. De wateruitdagingen waarvoor Kenia zich gesteld ziet, bieden kansen voor de Nederlandse sector, bijvoorbeeld op het gebied van integraal waterbeheer.

De rol van NWP
NWP voert onder meer het secretariaat van het Kenia Platform en coördineert de Nederlandse deelname aan missies naar en waterevenementen in Kenia. De kernadviseur voor Kenia is bij NWP gestationeerd. Hij helpt bij het vertalen van de water-paragraaf in het meerjarige strategische beleidsplan naar concrete programma’s en projecten, en identificeert daarbij kansen voor de Nederlandse sector. De kernadviseur is hét aanspreekpunt voor sectorpartijen die in Kenia actief willen worden.

Downloads
Het NWP stelt relevante rapporten, studies en presentaties over Kenia beschikbaar voor de Nederlandse watersector. Deze documenten kunt u hieronder downloaden.

Ga naar de Water OS Dropbox van Kenia