NWP: Meer impact in
het buitenland

Kenia

Water is schaars in het grootste gedeelte van Kenia. Dat heeft onder meer te maken met het gebrekkige beheer van stroomgebieden, achteruitgang van infrastructuur en inadequate regelgeving rond de opname van water uit rivieren. Hoge investeringen zijn noodzakelijk om de snel groeiende bevolking te verzekeren van een duurzame toegang tot water. De nadruk van de overheid ligt daarbij op stedelijke watervoorziening en sanitatie, en minder op waterbeheer en drinkwater en sanitatie in rurale gebieden. Al is de behoefte groot; nog steeds heeft de helft van de Kenianen geen toegang tot veilig drinkwater en acceptabele sanitatie.

De ontwikkeling van de watersector heeft een direct effect op de Keniaanse economie; landbouw en veeteelt, de energievoorziening en de industrie zijn afhankelijk van betrouwbare watervoorziening. De klimaatverandering leidt in Kenia tot meer overstromingen én meer periodes van droogte. Het tekort aan deugdelijke wateropslag verhoogt de kwetsbaarheid van mensen, bedrijven en ecosystemen die daarvan afhankelijk zijn.

Kansen voor de sector
De op hulp gebaseerde partnerlandenrelatie met middeninkomensland Kenia wordt afgebouwd. Per 2020 wordt het bilaterale samenwerkingsprogramma van de Nederlandse ambassade in Kenia gestopt. Nederland werkt intussen aan een bredere relatie waarin handel, investeringen en politieke samenwerking centraler komen te staan.

In 2015 is er een Netherlands Business Hub in Kenia gestart. Deze NL Hub kan Nederlandse bedrijven op weg helpen in Kenia, bijvoorbeeld als lokale bron van informatie, als verhuurder van kantoorruimte en als adviseur die onderzoek uitvoert, bijvoorbeeld naar partnerbedrijven in Kenia. In 2017 verrichtte de NL Hub onderzoek naar de watermarkt in Kenia en werden kansen op het gebied van geïrrigeerde landbouw, infrastructuur voor drinkwater en voor bulkwater geïdentificeerd.

De ‘Kenya Innovative Finance Facility for Water’, in 2016 gestart met Nederlandse financiering, ondersteunt de ontwikkeling van commerciële waterprojecten naar ‘financial close’ en uitvoering.

Recent gestarte programma’s zoals Blue Deal (waterbronnenbeheer) en WaterWorX (drinkwater - Water Operator Partnerships) zullen ook componenten in Kenia hebben. Deze programma’s kunnen aanvullend kansen creëren voor de Nederlandse watersector.

Nederlandse instrumenten kunnen, ook na 2020, ondersteuning verlenen bij activiteiten in Kenia, zoals Develop to Build – D2B, Ontwikkelingsrelevante infrastructuurprojecten - DRIVE, de Faciliteit Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid – FDOV, het Fonds Duurzaam Water – FDW en Partners voor Water: Waterveiligheid en Waterzekerheid in Stedelijke Delta’s.

De wateruitdagingen waarvoor Kenia zich gesteld ziet bieden kansen voor de Nederlandse sector, bijvoorbeeld op het gebied van integraal waterbeheer. In 2018 zal de ambassade een nieuw meerjarig strategisch plan uitwerken.

De rol van NWP
NWP voert onder meer het secretariaat van het Kenia Platform. De Strategic Advisor on Water helpt de nieuwe bilaterale economische relatie met Kenia vorm te geven. Deze adviseur is hét aanspreekpunt in Nederland voor sectorpartijen die in Kenia actief willen worden.

Strategic Advisor on Water Kenia - Don Offermans
"Al meerdere jaren adviseer ik de themadeskundigen water van de Nederlandse ambassades in Kenia en Rwanda en fungeer ik als vraagbaak voor de Nederlandse watersector en organisaties die in deze landen actief willen worden of zijn. De komende jaren blijf ik dit met veel plezier doen. Doel is de bilaterale (economische) relaties te versterken door kansen te benutten en de Nederlandse kennis en kunde voor het voetlicht te brengen. Inzet van financieringsinstrumenten, zoals van RVO.nl, is daarbij een optie. Tevens ondersteun ik de ambassades bij de programmatische uitwerking en uitvoering van hun meerjarenplan."

Downloads

Het NWP stelt relevante rapporten, studies en presentaties over Kenia beschikbaar voor de Nederlandse watersector. Deze documenten kunt u hieronder downloaden.

Ga naar de Water OS Dropbox van Kenia