NWP: Meer impact in
het buitenland

Mali

Mali beschikt over een groot potentieel aan natuurlijke hulpbronnen, waaronder water. De regenval varieert regionaal echter sterk. Eén van Afrika’s grootste rivieren doorkruist het land: de Niger. De geïrrigeerde landbouw wordt in toenemende mate begrensd door beschikbaarheid van voldoende water, grondkwaliteit en infrastructuur om het beschikbare water te transporteren. De waterrijkdom neemt niet weg dat er regionale en tijdsgebonden tekorten zijn. Het waterbeheer op niveau van stroomgebieden is gecompliceerd. Het rivierbekken van de Niger raakt negen landen en de Senegal rivier drie. Dit betekent dat vele instituties in veel landen betrokken moeten zijn voor goed geïntegreerd (internationaal) waterbeheer.

Mali was in 2012 en 2013 voorpaginanieuws vanwege de burgeroorlog en het optreden van de Franse en Malinese legers tegen de rebellen. De situatie is nog steeds instabiel in een aantal delen van het land en de vrede proces komt langzaam op gang.

Kansen voor de sector
In Mali, een van de focuslanden van Water OS, is er een meerjarige strategische plan die tot eind 2017 geldig is. Voedselzekerheid en integraal waterbeheer staan hoog op de ontwikkelingssamenwerkingsagenda van de Nederlandse ambassade in Mali. Een van de belangrijkste programma in Mali is het GIRE programma (GIRE=IWRM: Integral water resources management). Een aantal Nederlandse organisaties is bij de implementatie bij betrokken. Veiligheid is ook belangrijk: Nederland neemt deel aan de MINUSMA vrede macht. Deze onzet is recentelijk verlengd. 

De rol van NWP
NWP heeft onder meer ondersteuning verleend bij het organiseren van bijeenkomsten en missies en recentelijk bij het helpen opbouwen van een mogelijke consortium dat een plan van aanpak (voor activiteiten in Mali) gaat ontwikkelen t.b.v. de Green Climate Fund (GCF). Daarnaast coördineert NWP het landenplatform. Het landenplatform is fors gegroeid het laatste jaar. De kernadviseur voor Mali is bij NWP gestationeerd. Vanuit een perspectief waar water, voetselzekerheid, energie en climate verandering sterk aan elkaar verbonden zijn, draagt zij bij aan het huidige en komende meerjarige strategische beleidsplannen door behoeften in en van het land in kaart te brengen en bijhouden en identificeert daarbij kansen voor de Nederlandse sector. De kernadviseur is hét aanspreekpunt voor sectorpartijen die in Mali actief willen worden.

Downloads
Het NWP stelt relevante rapporten, studies en presentaties over Mali beschikbaar voor de Nederlandse watersector. Deze documenten kunt u hieronder downloaden.

Ga naar de Water OS Dropbox van Mali