NWP: Meer impact in
het buitenland

Myanmar

De samenwerking tussen Myanmar en Nederland op het gebied van water is relatief jong. NWP ondersteunt en faciliteert die watersamenwerking, zodat de Nederlandse sector meer impact kan hebben in Myanmar. De focus van de samenwerking ligt op het deltagebied en de thema’s IWRM en capaciteitsopbouw. Daarnaast liggen er kansen voor de sector op het gebied van stedelijke ontwikkeling en havens. 

NWP coördineert het landenplatform Myanmar dat vanuit het programma Partners voor Water 2016-2021 is opgezet. In dit landenplatform zijn zo’n 90 personen actief, afkomstig uit diverse geledingen van de watersector. Naast het landenplatform wordt er elk kwartaal, in nauwe samenwerking met de ambassade in Yangon, een country update gemaakt en gedeeld met de sector. NWP heeft een goed overzicht van de betrokken partijen in Myanmar en haalt via verschillende kanalen en contacten marktinformatie op over toekomstige tenders en projecten. Naast het vergaren van marktinformatie is NWP ook nauw betrokken bij de bilaterale waterrelatie en het organiseren van inkomende/uitgaande missies en diverse beurzen en evenementen in Myanmar. 

Kansen voor de sector
Op dit moment is een aantal Nederlandse partijen actief in Myanmar en enkele zijn daar ook gevestigd. De activiteiten van de sector worden veelal gefinancierd vanuit de bilaterale samenwerking of via andere donoren (bijvoorbeeld de Wereldbank en de Asian Development Bank). Myanmar is een land met veel potentie en is volop in ontwikkeling. Op dit moment is het echter nog het armste land in Azië en voor een groot deel afhankelijk van de bilaterale relaties en donoren. De ambitie van Nederland is om de relatie tussen beide landen de komende jaren voort te zetten en deze langzamerhand een meer business georiënteerde invulling te geven. 

De activiteiten van de Nederlandse watersectorpartijen concentreren zich voornamelijk op de delta en de thema’s IWRM (e.g. Ayeyarwady delta strategie) en capaciteitsopbouw. Echter, de druk voor stedelijke uitbreiding neemt toe, met name rondom Yangon. Deze ontwikkeling biedt kansen voor toekomstige opdrachten en NWP is daarom ook goed aangehaakt bij de ontwikkelingen rondom Yangon. Naast de stedelijke ontwikkelingen staat er ook veel te gebeuren rondom havenontwikkeling en bevaarbaarheid. Hierbij wordt de samenwerking gezocht met de maritieme sector. De activiteiten van Nederland in Myanmar bestaan op dit moment vooral uit kennisuitwisseling en advies.

Myanmar is één van de deltalanden waarmee Nederland een langdurige samenwerkingsrelatie aangaat. Het doel van deze samenwerking is tweeledig: het realiseren van duurzaam waterbeheer in Myanmar en het creëren van kansen voor de Nederlandse watersector.