NWP: Meer impact in
het buitenland

Myanmar

Myanmar is een laaggelegen deltaland met een groot aantal rivieren. Het land beschikt over een grote hoeveelheid water; het heeft meer water per inwoner dan de haar omringende landen. Door deze grote hoeveelheid aan natuurlijke hulpbronnen heeft het land de potentie voor een evenwichtige en duurzame groei. De ligging van het land maakt het echter ook kwetsbaar voor watergerelateerde rampen. Water wordt steeds belangrijker voor het land; zo neemt het goederen- en personenvervoer over water toe. De overheid van Myanmar geeft momenteel prioriteit aan infrastructurele projecten, zoals het bouwen van havens en het baggeren van rivieren.

Kansen voor de sector
Myanmar is een van de landen die behoort tot de deltalanden aanpak vanuit de Internationale Water Ambitie (IWA) met ondersteuning vanuit het Partners voor Water 2016-2021 programma. Dit betekent dat Nederland een langdurige samenwerkingsrelatie aangaat met het land. Het doel van deze samenwerking is tweeledig: het realiseren van duurzaam waterbeheer in Myanmar en het creëren van kansen voor de Nederlandse watersector. 

Myanmar heeft interesse getoond in samenwerking met Nederland om integraal waterbeheer op te zetten. In mei 2013 bracht minister Schultz van Haegen een werkbezoek aan het land. Tijdens het bezoek heeft de minister een Memorandum of Understanding (MoU) getekend met het Ministerie van Transport (namens het National Water Resources Committee) van Myanmar op het gebied van integraal waterbeheer. Als onderdeel van de MoU heeft een Nederlands consortium onder leiding van Royal HaskoningDHV en bestaande uit de partners Arcadis, Rebel Group, Tygron, Waterschap de Dommel, en IHE Delft een strategische studie naar integrated water resources management uitgevoerd. Financiering voor deze studie is gerealiseerd vanuit de DRR-Team faciliteit en het Programma Partners voor Water. Naar aanleiding van deze studie zijn verschillende tenders uitgezet. 

Kansen voor de Nederlandse watersector zijn er op het gebied van flood risk management, zoals early flood warning systems en drainage systemen, (duurzame stedelijke ontwikkeling) urbanisatie, schoon drinkwater en sanitatie. Daarnaast heeft Myanmar interesse in duurzamer en efficiënter gebruik van de waterbronnen, vooral op de snijvlakken water & voedsel en water & energie. 

De rol van NWP
Via het Landenplatform informeert NWP de Nederlandse watersector over de kansen en mogelijkheden in Myanmar. Het platform verenigt Nederlandse partijen met interesse in Myanmar en coördineert initiatieven en activiteiten in het land. Tegelijkertijd biedt het platform een interessant netwerk voor bedrijven die interesse hebben in samenwerking op het gebied van water in Myanmar. 

De activiteiten voor Myanmar worden ondersteund vanuit het Partners voor Water 2016-2021 programma.