NWP: Meer impact in
het buitenland

Mexico

In de afgelopen jaren hebben de Mexicaanse staat Tabasco en de stad Acapulco te maken gehad met hevige overstromingen. De heftigste overstromingen vonden plaats in 2007 in de staat Tabasco in het zuid-oosten van Mexico. Ook in 2013 is de regio getroffen door ernstige overstromingen. Net als andere landen kampt Mexico met de gevolgen van klimaatverandering en de impact van veranderende weersomstandigheden, waardoor de land- en tuinbouwsector te maken hebben met periodes van droogte en overvloedige regenval.

Kansen voor de sector
De samenwerking tussen Nederland en Mexico op het gebied van watermanagement is de afgelopen jaren geïntensiveerd. In eerste instantie waren contacten gericht op de waterproblematiek in de staat Tabasco. In 2013 zijn de contacten met Conagua, de federale waterautoriteiten, versterkt. De overheid zet de komende jaren in op het voorkomen van overstromingen en waterschaarste. De Mexicaanse overheid heeft hierbij ondersteuning gevraagd van de Nederlandse watersector. In de afgelopen jaren zijn verschillende missies voor de Nederlandse watersector naar Mexico georganiseerd.

Nederland en Mexico hebben in 2014 een Memorandum of Understanding (MoU) getekend voor samenwerking om het overstromingsrisico te verminderen. Dit is in eerste instantie gericht op integrale planvoering voor Tabasco. Het uiteindelijke doel is het maken van een integraal waterplan voor heel Mexico om overstromingen tegen te gaan.

In 2014 is een marktstudie uitgevoerd naar water en voedsel. Dit was een vervolg op een eerdere studie ter voorbereiding van de fact-finding missie water/tuinbouw in april 2013. De focus in de vervolg studie ligt op gebieden met waterschaarste waar de land- en tuinbouwsector en industriesector actief zijn. In de eerste helft van 2014 heeft een handselmissie naar Mexico plaatsgevonden, georganiseerd door de Nederlandse ambassade in Mexico. In opdracht van de Mexicaanse overheid is in 2014 twee keer een DRR-team (Dutch Risk Reduction Team) naar Mexico geweest om advies uit te brengen over het verminderen van het risico op overstromingen.

Kansen voor de Nederlandse watersector liggen in Mexico vooral op het gebied van integraal watermanagement, met een focus op overstromingsproblematiek en water voor voedsel en industrie.

De rol van NWP
NWP brengt Nederlandse partijen in de watersector samen in het landenplatform, waar zij onderling kennis en ervaringen kunnen uitwisselen. NWP ondersteunt het platform met kennis over ontwikkelingen en trends in Mexico en het signaleren van kansen voor de sector. Ook versterkt het landenplatform de contacten tussen Nederland en Mexico via lokale netwerken in Mexico. Daarnaast ondersteunt NWP de sector bij promotionele activiteiten door bijvoorbeeld het organiseren van gezamenlijke aanwezigheid bij missies en beurzen.

De activiteiten van NWP en het landenplatform Mexico worden ondersteund door het programma Partners voor Water.