NWP: Meer impact in
het buitenland

Mozambique

Net als Nederland is Mozambique (ca. 28 miljoen inwoners) het meest benedenstroomse land van een aantal grote internationale rivieren. Het land heeft met een zekere regelmaat te maken met zware overstromingen, die vaak vele mensenlevens eisen, oogsten vernietigen en grote materiele schade veroorzaken. Daarnaast is het land bijzonder kwetsbaar voor klimaatsveranderingen. Zowel wateroverlast als periodes van droogte en watertekorten gaan frequenter plaatsvinden en de gevolgen zullen ernstiger zijn. De stijging van de zeespiegel bedreigt grote delen van de kustzone.

Gezien de geografische ligging en de water- en klimaatproblematiek zijn er vele parallellen te trekken met Nederland. Mozambique heeft grote behoefte aan verbeterd waterbeheer, kennis en investeringen in delta-technologie. Nederlandse expertise is zeer relevant om Mozambique veiliger te maken, en haar inwoners, infrastructuur en investeringen beter te beschermen. 

Door de overeenkomsten, in combinatie met een reeds lang bestaande samenwerking tussen de twee landen, is Mozambique gekozen als één van de landen binnen de deltalanden aanpak die wordt ondersteund door het Partners voor Water 2016-2021 programma.  Ook is Mozambique een van de partnerlanden binnen het Water OS programma. Na enkele jaren van sterke economische groei is de huidige groei echter gedaald tot zo’n 3 à 4 %. De nationale overheid is sterk afhankelijk van donoren, die rechtstreekse hulp aan de overheid veelal hebben opgeschort. Ook het IMF verstrekt momenteel geen leningen meer. Als gevolg hiervan heeft Mozambique te maken met oplopende tekorten en een toenemende staatsschuld. De langere termijnvooruitzichten zijn echter nog steeds gunstig. De African Development Bank (AfDB) gaf onlangs aan, dat in 2028 Mozambique één van de grotere economieën in Afrika kan worden als de winning van natuurlijk gas maximaal is. Momenteel is de bijdrage van de mijnbouwsector aan het BNP in de orde van 5%.

Kansen voor de sector
Gezien de precaire overheidsfinanciën zijn directe grote investeringen door de Mozambikaanse overheid in de watersector niet te verwachten. De publieke waterinstituties zijn relatief zwak (zowel nationaal als regionaal). Programma’s van de internationale financieringsinstituties (AfDB en WB), NGO’s en uiteenlopende programma’s en projecthulp van donoren zullen echter doorgaan. Daarnaast zal er vanuit de andere sectoren (vooral mijnbouw, landbouw en transport/maritiem) toenemende behoefte zijn aan waterexpertise.

Nederland heeft met Mozambique een langdurige ontwikkelingsrelatie, en Mozambique wordt gezien als een belangrijke partner voor internationale samenwerking. Ondanks dit is het marktaandeel van de Nederlandse watersector in Mozambique vrij klein.

Uit een marktonderzoek door het NWP zijn vijf kansrijke samenwerkingsthema’s voor de Nederlandse sector geïdentificeerd:

  • Drinkwater- en sanitaire voorzieningen in (peri)urbane gebieden;
  • Stroomgebied beheer met de focus op een verbeterd beheer in stroomgebieden van de Zambezi en Limpopo;
  • Kustverdediging,  landaanwinning, stedelijke ontwikkeling en drainage in Beira en omgeving;
  • Landbouw en irrigatie met een voorlopige focus op de Beira corridor;
  • Havens en transport in relatie tot de ontwikkelingen in de grondstoffensector.

De rol van NWP
NWP speelt een actieve rol bij de ontwikkeling van het Mozambique Water Platform (een vergelijkbare organisatie als het NWP). Via dit platform kan de Nederlandse watersector sneller toegang krijgen tot de juiste partners in Mozambique en informatie krijgen over de sector. Het Mozambique Water Platform is ook betrokken bij nationale en internationale evenementen en vakbeurzen. 

Strategic Advisor on Water - Herco Jansen
Na in dienst geweest te zijn van zowel het Nederlandse als buitenlandse bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen werk ik nu als onafhankelijk zelfstandig adviseur. De teller staat inmiddels op ruim 30 jaar ervaring in de watersector, opgedaan in ongeveer 25 landen, waarvan ca. 11 jaar als resident in Zuidelijk Afrika (7 jaar in Mozambique). In 2013 en 2014 was ik Themadeskundige Water & Sanitatie op de Ambassade in Maputo en heb mij toen veel beziggehouden met integraal waterbeheer en institutionele versterking.

Downloads
Het NWP stelt relevante rapporten, studies en presentaties over Mozambique beschikbaar voor de Nederlandse watersector. Deze documenten kunt u hieronder downloaden

Ga naar de Water OS Dropbox van Mozambique