NWP: Meer impact in
het buitenland

Mozambique

De ligging van Mozambique in een deltagebied van vele internationale rivieren is zeer vergelijkbaar met de situatie in Nederland. Door de overeenkomsten, in combinatie met een reeds lang bestaande samenwerking tussen de twee landen, is Mozambique gekozen als één van de landen binnen de deltalanden aanpak die wordt ondersteund door het Partners voor Water 2016-2021 programma. Het land ontwikkelt zich gestaag. De economische groei is al jaren tussen de 6 en 8%. Ook voor de komende jaren wordt tegen de 8% economische groei verwacht. Recente vondsten van aardgas en kolen brengen Mozambique aan de vooravond van een ‘ontwikkelingsimpuls’.

Kansen voor de sector
Mozambique ontvangt al sinds 1970 Nederlandse ontwikkelingshulp en wordt gezien als een belangrijke partner voor internationale samenwerking. Ondanks dit is het marktaandeel van de Nederlandse watersector in Mozambique vrij klein. De economie van Mozambique kenmerkt zich echter door een hoge economische groei.

De vraag vanuit Mozambique naar water-, delta-, en maritieme technologie en kennis zal komen vanuit de verschillende schakels in de grondstoffenketen: de productie, het transport, de op- en overslag in havens, de transformatie van de grondstoffen in een binnenlandse industrie, enz. Bovendien zal de economische activiteit in de grondstoffenketen leiden tot snelle demografische ontwikkeling in productieregio’s, in havensteden en in steden langs de kust waar zich binnenlandse industrie ontwikkelt. Deze ontwikkelingen zullen ook de (lokale) vraag in de voedselketen doen stijgen. Zowel voor de demografische ontwikkelingen als voor de voedselketen  zal integraal waterbeheer een belangrijke randvoorwaarde zal zijn.

Investeringen in de brede watersector betreffen het komende decennium naar schatting 2 tot 3 miljard euro. Onderzoek heeft geleid tot vijf kansrijke samenwerkingsthema’s voor de Nederlandse sector:

  • Drinkwater- en sanitaire voorzieningen in (peri)urbane gebieden;
  • Stroomgebied beheer met de focus op een verbeterd beheer in stroomgebieden van de Zambezi en Limpopo;
  • Kustverdediging,  landaanwinning, stedelijke ontwikkeling en drainage in Beira en omgeving;
  • Landbouw en irrigatie met een voorlopige focus op de Beira corridor;
  • Havens en transport in relatie tot de ontwikkelingen in de grondstoffensector.

De rol van NWP
NWP speelt een actieve rol bij de oprichting van het Mozambique Water Platform (een vergelijkbare organisatie als het NWP) en vertegenwoordigt de Nederlandse sector onder meer tijdens relevante evenementen. 

Downloads
Het NWP stelt relevante rapporten, studies en presentaties over Mozambique beschikbaar voor de Nederlandse watersector. Deze documenten kunt u hieronder downloaden.

Ga naar de Water OS Dropbox van Mozambique