NWP: Meer impact in
het buitenland

Filipijnen

Waterveiligheid en waterzekerheid zijn grote uitdagingen voor de Filipijnen. Door de jaarlijkse orkanen en periodes met hevige regenval is er veel behoefte aan kust en overstromingsbescherming. Daarnaast zijn voor een sterk groeiende (stedelijke) bevolking goede drinkwater en sanitatie-voorzieningen essentieel. Met name op deze thema’s wordt Nederland om advies gevraagd door de Filipijnen en doen zich kansen voor de sector voor.
 
De Nederlandse watersector is al jaren actief en succesvol in de Filipijnen. Vanaf 2013 hebben er op verzoek van de Filipijnse overheid een aantal Dutch Risk Reduction Team (DRR-Team) missies plaatsgevonden met als gevolg dat ook de Nederlandse bilaterale samenwerking op het gebied van water is verstevigd. De Nederlandse inzet voor de Filipijnen, met steun vanuit het Partners voor Water (PvW) programma, is gericht op duurzaam kustbeheer, veilige stedelijke delta’s en het verbeteren van de waterkwaliteit. 
 
Het NWP stimuleert de betrokkenheid van Nederlandse sectorpartijen bij de PvW-activiteiten in de Filipijnen. Samenwerking met de ministeries en ambassade in de Filipijnen en Nederland zorgt ervoor dat het NWP goed is aangesloten bij ontwikkelingen, tenders en projecten. Het NWP verzorgt bij voldoende interesse de gezamenlijke deelname aan inkomende en uitgaande missies en internationale waterevenementen, zoals het Philippines Water event. Sectorpartijen die actief zijn in de Filipijnen kunnen elkaar ontmoeten en kennis uitwisselen in het door het NWP gecoördineerde landenplatform Filipijnen. Het landenplatform heeft als doel de Nederlandse sectorpartijen te informeren over de ontwikkelingen, een effectief netwerk te bieden en een klankbord te geven. U kunt zich aanmelden voor het landenplatform Filipijnen bij Daniël van Dijk, d.vandijk@nwp.nl. Daarnaast worden geïnteresseerde sectorpartijen via mailingen en de NWP Nieuwsbrief op de hoogte gehouden van kansen en actuele ontwikkelingen. 
 
Kansen voor de sector
De Nederlandse overheid ondersteunt momenteel drie trajecten waar een aantal Nederlandse watersectorpartijen bij betrokken zijn. Hierbij wordt voortgebouwd op eerdere activiteiten, gebruik gemaakt van ervaringen in andere deltalanden en wordt er gekeken naar (innovatieve) financiering mogelijkheden voor projecten.
 
 • Kustbescherming
  In 2014 heeft op verzoek van de Filipijnse overheid een DRR-Team samen met lokale en nationale overheidsinstanties een duurzame lange termijn strategie ontwikkeld voor de kust van Tacloban en Palo met onder andere voorstellen voor wetland & mangrove restoration, early warning, disaster preparedness & evacuation, zoning & land reclamation. Nederlandse experts hebben met de door hun voorgestelde strategie voor de Filipijnse kust hun kennis en een onderscheidende adaptieve aanpak laten zien. 
   
 • Manilla Bay Sustainable Development Master Plan 
  De National Economic and Development Authority (NEDA) van de Filipijnen heeft de Nederlandse overheid gevraagd om mee te helpen aan de ontwikkeling van een masterplan en toetsingskader voor de verschillende (private) ontwikkelingsinitiatieven voor Manila Bay. Deze vraag ontstond naar aanleiding van een DRR-Team missie in 2015 waarbij de Filipijnse overheid werd geadviseerd over de noodzakelijke onderdelen van een masterplan voor Manilla Bay.
   
 • ​Veilig drinkwater
  Op verzoek van de Filipijnse overheid heeft in 2015 een DRR-Team een mogelijke grondwatervervuiling met arsenicum in de provincie Luzon onderzocht. Daaruit bleek dat de problematiek en omvang van de vervuiling in het betreffende gebied nog onvoldoende in kaart is gebracht. Er bestaat behoefte bij de lokale waterbedrijven aan meer kennis en technische ondersteuning. 
Downloads
Het NWP stelt relevante nieuwsberichten, rapporten, studies en presentaties over de Filipijnen beschikbaar voor de Nederlandse watersector.
 
Kustbescherming:
 
Manila Bay: