NWP: Meer impact in
het buitenland

Polen

Polen is booming. Het land is al lang geen ouderwets stuk Oost-Europa meer, maar heeft haar blik stevig gericht op het westen. Polen is het enige land in Europa dat tijdens de wereldwijde crisis van de laatste jaren zelf geen recessie gehad heeft. Bovendien is het de grootste netto-ontvanger van EU-geld. Nederland behoort, mede dankzij een al eeuwenoude band, tot de top 10 van investeerders in Polen. Maar liefst 1500 Nederlandse bedrijven zijn er inmiddels actief.

Kansen voor de sector
Polen is een waterland, al heeft het niet die naam. Bijna alle grote Poolse steden liggen aan zee of aan een rivier en staan onder directe invloed van het water. Soms iets teveel, zoals in het geval van de Vistula en de Oder, die van de bergen in het zuiden naar de Oostzee en de laaggelegen, vlakke delta’s in het noorden stromen. De eendimensionale benadering van het rivierstelsel uit het verleden zorgt voor overstromingen. 

Het besef dat het anders moet en kan, wordt steeds breder gedeeld in Polen, waar ook de effecten van klimaatverandering doordringen. Leerzaam zijn de lessen van Nederland als het gaat om een holistische, integrale benadering van ruimtelijke planning en watermanagement in het Nederlandse Deltaprogramma. 

Voor de komende 6 jaar is 106 miljard euro beschikbaar aan Europese subsidies, waarvan bijna 28 miljard bestemd is voor infrastructuur en milieu. Prioriteiten op watergebied liggen op het vlak van watermanagement/waterbeheer, afvalwater, waterveiligheid en projecten die bedrijven helpen met het adopteren van de milieustandaarden. Geschat wordt dat circa 1 miljard euro per jaar toegewezen gaat worden aan milieuprojecten, waarvan een groot deel aan waterprojecten. 

De belangrijkste waterprogramma's in de periode van 2016-2030 zijn:

  1. Het Wereldbank programma in opdracht van het Poolse Ministry of the Environment “Flood Management Project on the Odra and Vistula Rivers in Poland” met een budget van 1,2 miljard Euro.
  2. Klimaatadaptatie (aanpak voor 44 steden) – eerste tender is al gepubliceerd in het eerste semester van 2016, budget voor de periode van 2016-2022 is 700 miljoen Euro.
  3. Ontwikkelingsstrategie van de binnenwateren in Polen voor de jaren 2016-2020, met vooruitzicht tot 2030, met een budget van 15,5 miljard Euro in de periode van 2016-2030. 
  4. Havenontwikkeling Gdansk - strategische ontwikkeling van de haven van Gdansk inclusief uitvoering van het grootste investeringsprogramma ooit, zowel in termen van omvang als kosten, budget: 2 miljard Euro, Periode: 2015-2019.

De rol van NWP
Vanuit de bestaande band is het Polen platform ontstaan. Het wordt gecoördineerd door NWP en mogelijk gemaakt door het programma Partners voor Water 2016-2021. Het platform intensiveert de banden tussen de Nederlandse en Poolse watersector, en richt zich vooral op concrete kansen voor Nederland. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met de Nederlandse ambassade in Warschau. Daarvoor organiseert het platform diverse markt ondersteunende activiteiten.

NWP helpt ook bij het verkrijgen van business- en market intelligence, legt contacten in Polen en brengt aan Nederlandse zijde partijen bij elkaar, zodat ze elkaar versterken en hun kansen vergroten.