NWP: Meer impact in
het buitenland

Roemenië

Roemenië heeft, als land in het voormalige Oostblok, de afgelopen jaren een snelle sociale en economische ontwikkeling doorgemaakt en grote hervormingen doorgevoerd. De toetreding tot de EU in 2007 was in dat proces een historische mijlpaal. Als EU-lidstaat moet Roemenië voldoen aan Europese standaarden en richtlijnen, zoals de Kaderrichtlijn Water en de Flood Directive.

Kansen voor de sector
Roemenië moet, ook om aan de EU-regels te kunnen voldoen, de komende jaren een grote verbeteringsslag slaan op het gebied van waterzuivering, waterbeheer en watergebruik in de landbouw. De Europese Unie stelt daarvoor geld uit structuurfondsen beschikbaar. Ook worden nationale fondsen ingezet. Roemenië vormt mede daardoor een kansrijke markt voor de Nederlandse watersector. De verbeteringen zijn hard nodig om de bevolking in Roemenië van schoon drinkwater te voorzien, om afvalwater beter te kunnen verwerken, om overstromingsrisico te beperken en om kusterosie tegen te gaan. 

De rol van NWP
Het Romanian Netherlands Water Partnership (RNWP) verenigt de Nederlandse partijen op de Roemeense markt en coördineert initiatieven en activiteiten in het land. Naast demonstraties van Nederlandse expertise en technologieën biedt het RNWP de Roemeense partners ook een netwerk in de Nederlandse watersector en kennis. NWP coördineert het platform, mogelijk gemaakt door Partners voor Water. Zo ondersteunt en faciliteert NWP de samenwerking tussen Nederland en Roemenië. NWP ondersteunt daarnaast missies en coördineert de gezamenlijke deelname aan beurzen.