NWP: Meer impact in
het buitenland

Rwanda

Rwanda is, met bijna 11 miljoen inwoners op een grondgebied ter grootte van België het dichtst bevolkte land van Afrika. Het hooggelegen land - gemiddeld 1500 meter - ontwikkelt zich snel: de armoede is de afgelopen tien jaar gehalveerd tot 40%. Na de verschrikkingen van de genocide in 1994 is Rwanda, ondanks enige zorg over politieke en democratische ontwikkelingen, nu relatief stabiel en veilig. De beschikbaarheid van water vormt nog geen aanzienlijk probleem, maar door hoge ambities en bevolkingsgroei neemt de vraag sterk toe.

Kansen voor de sector
Rwanda is een focusland van het Water OS-programma. In het kader van het lopende strategisch meerjarenplan van de Nederlandse ambassade in Rwanda zal op het thema water in een aantal te selecteren stroomgebieden gewerkt worden aan integraal waterbeheer. Het is belangrijk om beter te weten hoeveel water er is, hoe de stroomgebieden in elkaar zitten en wat de waterbehoeften zijn. Nederlandse expertise kan daarbij toegevoegde waarde bieden. Rwanda werkt aan een nationaal plan voor waterbeheer. Capaciteitsopbouw bij het onlangs opgerichte departement voor waterbeheer en bij andere spelers zal een belangrijk onderdeel vormen. Rwanda heeft een relatief goed ondernemingsklimaat. Met een 41ste positie in de Doing Business Index van de Wereld Bank neemt Rwanda een betere positie in dan bijvoorbeeld Italië, Turkije en Polen.

De rol van NWP
De kernadviseur voor Rwanda, gestationeerd bij NWP, heeft samen met de waterexpert van de ambassade in Rwanda gesprekken met de watersector in Nederland gevoerd om de eerste mogelijkheden voor samenwerking in kaart te brengen. De kernadviseur helpt bij het vertalen van de water-paragraaf in het meerjarige strategische beleidsplan naar concrete programma’s en projecten, en identificeert daarbij kansen voor de Nederlandse sector. De kernadviseur is hét aanspreekpunt voor sectorpartijen die in Rwanda actief willen worden.

Downloads
Het NWP stelt relevante rapporten, studies en presentaties over Rwanda beschikbaar voor de Nederlandse watersector. Deze documenten kunt u hieronder downloaden.

Ga naar de Water OS Dropbox van Rwanda