NWP: Meer impact in
het buitenland

Zuid-Soedan

In Zuid-Soedan valt vrij veel regen, maar wel met grote verschillen door het jaar heen. Dat zorgt voor zowel overstromingen als droogte. Een groot aantal rivieren zijn permanent watervoerend en zijn voor een deel relevant voor maritieme ontwikkeling, zoals aanleg van eenvoudige havens, goederenopslag en vervoer over water bij gebrek aan wegen.

Waterbeheer staat sinds het zelfstandig worden van Zuid-Soedan hoog op de politieke agenda. Dat heeft te maken met de gewenste economische ontwikkeling, maar ook met internationale verhoudingen: elke verandering in het gebruik van water uit de Nijl ligt gevoelig.

Eén van de ontwikkelingsproblemen van Zuid-Soedan is dat er nauwelijks een private sector is. Die is nooit van de grond gekomen, omdat alle private activiteiten in Noord-Soedan geconcentreerd waren.

Kansen voor de sector
Zuid-Soedan is een focusland van het Water OS-programma. Het belangrijkste is om de private sector in Zuid-Soedan tot ontwikkeling te brengen en samenwerking te stimuleren met de Nederlandse private sector, en tegelijkertijd de Nederlandse sector te stimuleren en te ondersteunen bij initiatieven in Zuid-Soedan. Er liggen kansen om samen te werken met Keniaanse en Oegandese bedrijven die actief zijn in Zuid-Soedan. In Zuid-Soedan is inmiddels een bilateraal samenwerkingsprogramma uitgewerkt, dat deels als aanbesteding is uitgezet. Het accent ligt op verbreding, met doelstellingen die ook buiten de sector liggen: niet alleen een focus op water en sanitatie, maar water als begin van voedselzekerheid, water voor de landbouw en voor capaciteitsopbouw

De rol van NWP
NWP heeft een bezoek van een delegatie uit Zuid-Soedan aan Nederland georganiseerd en aanbestedingen voor uitvoeringsprogramma’s voorbereid, uitgewerkt en gepubliceerd. In een bijeenkomst van het Zuid-Soedan landenplatform is voorlichting gegeven over deze aanbestedingen

Het NWP stelt relevante rapporten, studies en presentaties over Zuid-Soedan beschikbaar voor de Nederlandse watersector. Deze documenten kunt u hieronder downloaden.

Ga naar de Water OS Dropbox van Zuid-Soedan