NWP: Meer impact in
het buitenland

Turkije

Turkije en Nederland kennen een lange geschiedenis van diplomatieke betrekkingen. De economische relatie tussen Turkije en Nederland dateert al van vóór 1612. In lijn met deze traditie werd in 2006 een economische missie georganiseerd onder leiding van toenmalig minister van Verkeer en Waterstaat, Karla Peijs. Deze missie liet zien dat een gecoördineerde aanpak nodig was om als Nederlandse watersector een goede positie te kunnen verwerven op de Turkse markt. Daarom werd het Turkish Netherlands Water Partnership (TNWP) opgericht.
Inmiddels investeert de Europese Unie, waaronder dus Nederland, veel in kandidaat-lidstaat Turkije om het land voor te bereiden op toetreding. Door deze investeringen ontstaan veel kansen voor levering van werken, diensten en goederen. Zo ook voor de Nederlandse watersector.

Kansen voor de sector
De afgelopen jaren hebben een aantal sectorpartijen onder de vlag van het TNWP (Turkish Netherlands Water Partnership) zich gepositioneerd op de Turkse markt. De kansen op de Turkse watermarkt zijn dermate groot dat het NWP een nieuwe strategie heeft geformuleerd. Kern van deze strategie is om een aantal niches te identificeren waarop de toegevoegde waarde van de Nederlandse watersector het grootst is. Er zijn twee gebieden geïdentificeerd waarop de Turkse behoeften en de Nederlandse expertise het best samenkomen:

  • Integrated Water Resources Management
  • Decentrale drink- en afvalwaterzuivering (publiek: kleine en middelgrote gemeenten, industrieel en toerisme)

De rol van NWP
Het TNWP wordt gecoördineerd door NWP en mogelijk gemaakt door Partners voor Water. Het voornaamste doel van het TNWP is het coördineren van initiatieven en activiteiten van de Nederlandse watersector in Turkije. Een belangrijk aspect hierbij is het promoten van de Nederlandse waterexpertise. Het TNWP beschikt over een klankbordgroep van universiteiten, ministeries en andere instanties, die actief betrokken zijn bij de activiteiten van het TNWP.