NWP: Meer impact in
het buitenland

Verenigde Staten

NWP ondersteunt en faciliteert de samenwerking van de Nederlandse watersector in de Verenigde Staten (VS). Hierbij wordt de komende periode vooral ingezet op watertechnologie. Er wordt nauw samengewerkt met de ambassade, consulaten en watertechnologie-organisaties om Nederlandse en Amerikaanse overheden, kennisinstellingen en bedrijven met elkaar in contact te brengen om samenwerking te stimuleren. Tevens worden activiteiten ondersteund op het gebied van water in stedelijke omgeving en waterveiligheid. Ook draagt NWP bijvoorbeeld bij aan de organisatie en programmering van een gezamenlijke Nederlandse deelname aan de WEFTEC: de grootste watertechnologiebeurs in Noord-Amerika. 

Kansen voor de sector

Watertechnologie 
De Amerikaanse en Nederlandse watertechnologiesector hebben veel overeenkomsten. De markt in de VS heeft behoefte aan innovatieve technologieën en diensten die de Nederlandse watersector kan bieden. Op het gebied van watertechnologie zijn wet- en regelgeving en beleid een drijvende kracht. De Safe Drinking Water Act en Clean Water Act vormen twee belangrijke instrumenten om de (drink)waterkwaliteit te blijven verbeteren. De Environmental Protection Agency (EPA) stelt standaarden in voor drinkwaterkwaliteit en voert met partners de implementatie van verschillende technische en financiële programma’s uit. Ook reguleert de EPA de lozingen en verontreinigingen van municipaal en industriële afvalwaterzuiveringsinstallaties, rioolwater collectie systemen en stormwater lozing van industriële faciliteiten en gemeentes. Vanwege de toenemende bewustwording en de strenger wordende wet- en regelgeving laat de markt in de VS potentie zien voor innovatieve watertechnologie. Momenteel is de infrastructuur van de watervoorziening en afvalwatersystemen sterk verouderd, inefficiënt en niet duurzaam. 

Stedelijke Ontwikkeling, Waterveiligheid en Klimaatadaptatie
Door Katrina, Rita en vele andere orkanen die Louisiana jaar in, jaar uit teisteren, ontstond in de VS interesse in de Nederlandse expertise op het gebied van watermanagement en flood control.  Met de storm Sandy en de desastreuze gevolgen voor de regio New York/New Jersey zijn deze banden sterk aangehaald. Zo zijn er Nederlandse partijen betrokken bij zes van de winnende Rebuild by Design projecten. Regelmatig brengen Nederlandse officials bezoeken aan de Verenigde Staten om te leren van de Amerikaanse disaster management aanpak. Op het gebied van waarschuwing en evacuatie hebben de Amerikanen ons veel te leren. Andersom bezoeken Amerikaanse officials ons land om te leren van onze kennisstructuur, onze water governance en wijze van financiering, ons deltaprogramma en de implementatie daarvan op de korte en lange termijn.