NWP: Meer impact in
het buitenland

Verenigde Staten

Wat begon met de nasleep van de orkanen Katrina en Rita in New Orleans, is uitgegroeid tot een intensieve samenwerking tussen Nederland en de Verenigde Saten op het gebied van water. De Nederlandse watersector  timmert al enige tijd flink aan de weg in de Verenigde Staten. Naast de wederopbouw van New Orleans wordt de expertise van de Nederlanders ook in Californië, Florida en New York ingeschakeld. Het NWP coördineert de gezamenlijke inzet om zo structurele samenwerkingsverbanden op te zetten tussen de Nederlandse watersector en Amerikaanse counterparts. NWP werkt daarbij nauw samen met het ministerie van Buitenlands Zaken en het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Door Katrina, Rita en vele andere orkanen die Louisiana jaar in jaar uit teisteren, ontstond in de Verenigde Staten interesse in de Nederlandse expertise op het gebied van watermanagement en flood control.  Met de storm Sandy en de desastreuze gevolgen voor de regio New York/New Jersey zijn deze banden wederom sterk aangehaald. In maart 2013 bezocht minister Schultz van Haegen New York om een Memorandum of Understanding te ondertekenen samen met US secretary Shaun Donovan van Housing and Urban Development. Regelmatig brengen Nederlandse officials bezoeken aan de Verenigde Staten om te leren van de Amerikaanse disaster management aanpak. Op gebied van waarschuwing en evacuatie hebben de Amerikanen ons veel te leren. Andersom bezoeken Amerikaanse officials ons land om te leren van onze kennisstructuur, onze water governance en wijze van financiering, ons deltaprogramma en de implementatie daarvan op de korte en lange termijn.