NWP: Meer impact in
het buitenland

Vietnam

Vietnam, en dan vooral de Mekong Delta, is een van de delta’s waarop binnen de deltalanden aanpak van de Internationale Water Ambitie (IWA) intensieve samenwerking gezocht wordt. De waterproblematiek in de Mekong Delta is complex. Het gebied heeft regelmatig last van tyfoons, heftige regenval en droogte en staat onder invloed van maatregelen hoger in het Mekong bekken. Ook op het gebied van sanitatie en de beschikbaarheid van schoon water valt nog veel te verbeteren. De sociaal-economische ontwikkeling van de Mekong provincies is van essentieel belang voor Vietnam. Bevolkingsgroei, verstedelijking en de problematiek rondom klimaat verandering zijn aanleiding voor de Vietnamese overheid om de waterproblematiek voortvarend aan te pakken.

Vanuit de deltalanden aanpak wordt de Vietnamese overheid door Nederland ondersteund in het proces van een integrale Delta aanpak. Vietnam is een transitieland; de Nederlandse ontwikkelingshulp aan Vietnam wordt afgebouwd vanwege de economische ontwikkeling van het land. De maatregelen om tot een duurzame, veilige Mekong Delta te komen worden voor een groot deel gefinancierd door internationale financieringsinstanties zoals de Wereldbank en de Asian Development Bank.

Kansen voor de sector
In oktober 2010 ondertekenden premier Balkenende en de Vietnamese Prime Minister Dung het Strategic Partnership Arrangement (SPA). Voor de aanpak van de problematiek in de Mekong Delta werken de samenwerkende partners aan Nederlandse en Vietnamese zijde aan een Mekong Delta Plan. Professor Cees Veerman is speciaal adviseur van de Vietnamese regering voor dit deltaplan. In het kader van het SPA werken beide landen ook nauw samen in het ontwikkelingsplan ‘Ho Chi Minh City moving towards the sea with climate change adaption’.

Bij de uitvoering van deze twee projecten zijn diverse Nederlandse partijen betrokken geweest en deze projecten naderenhun afronding. Het is zaak om de Nederlandse sector ook na de afronding van deze projecten aan tafel te houden. Hier ligt de uitdaging voor de deltalanden aanpak en de Nederlandse watersector. De projecten bieden een breed palet aan aanknopingspunten voor de inzet van Nederlandse expertise. Daarbij gaat het om deltatechnologie, voedselzekerheid, stedelijk waterbeheer, watertechnologie, governance, capaciteitsopbouw en kansrijke aangrenzende sectoren (maritiem sector, olie en gas, energie, landbouw). Daarnaast zijn er verschillende trajecten onderweg, die samenhang vertonen met de strategische inzet op Vietnam.

De rol van NWP
NWP is nauw betrokken bij de twee door RVO aanbestede projecten: ‘Mekong Delta Plan’ en ‘Ho Chi Minh City towards the sea with Climate Change Adaptation’. NWP onderhoudt nauwe contacten met sectorpartijen die actief zijn in Vietnam en informeert de partijen over de laatste ontwikkelingen en mogelijke kansen. Nieuwe ontwikkelingen worden verkend en gedeeld met de sector. Daarnaast faciliteert en organiseert NWP activiteiten voor de sector, zowel in Nederland als in Vietnam. Het betreft bijeenkomsten gerelateerd aan de intensieve samenwerking èn verkenning van nieuwe kansen middelsmarktverkenningen, beursbezoeken, congresdeelname enmissies.

De activiteiten in Vietnam komen voort uit de deltalanden aanpak van de Internationale Water Ambitie (IWA) met ondersteuning vanuit het Partners voor Water 2016-2021 programma.