NWP: Meer impact in
het buitenland

Jemen

Jemen is een land met veel culturele en sociaal/ politieke diversiteit, wat mede tot de huidige strijd met regionale dimensies heeft geleid. Op het gebied van water is vooral de ongebreidelde grondwateronttrekking een steeds groter wordend probleem. Het geïrrigeerde landbouwareaal is de laatste decennia vertienvoudigd en de opgepompte hoeveelheid grondwater is enkele malen groter dan de natuurlijke aanvulling. Op de helft tot tweederde van de landbouwgrond wordt qat verbouwd. Kauwen op de bladeren heeft een licht stimulerend effect. Qat levert vijf keer zoveel op als andere gewassen, maar er gaat wel 40 procent van het beschikbare water naartoe. De toegenomen welvaart is daarom niet duurzaam. Inmiddels wordt op veel plekken het watertekort pijnlijk voelbaar; reservoirs raken leeg en in de gebieden die ervan afhankelijk zijn, verdwijnt de landbouw. Bovendien groeit de bevolking snel, wat het probleem des te nijpender maakt.

Kansen voor de sector
Jemen is een focusland van het Water OS programma. Het land werkt toe naar een nieuwe balans tussen beschikbaarheid en gebruik van water. Daarvoor is hoogwaardig, slim waterbeheer heel belangrijk. De kansen voor de Nederlandse sector liggen vooral op het terrein van het in kaart brengen van de levering van water hardware, verbetering van de waterproductiviteit, inclusief remote sensing en modellering voor lokale irrigatieontwikkeling. 

De rol van NWP
Op verzoek van de Nederlandse ambassade heeft NWP een eerste missie georganiseerd om de Jemenitische nationale en lokale waterautoriteiten te assisteren bij de actieplannen voor de stroomgebieden van de Sana’a en Tihama in Jemen. NWP helpt bij het vertalen van de waterparagraaf in het nieuwe meerjarige strategische beleidsplan naar concrete programma’s en projecten, en identificeert daarbij kansen voor de Nederlandse sector. Dit is vanwege de oorlog in het land voorlopig onderbroken. Het verder ontwikkelen van communicatie en samenwerking met de Federatieve Kamer van Koophandel en Industrie, zodra de veiligheid in het land dit toestaat, kan daarbij een effectieve strategie zijn.