NWP: Meer impact in
het buitenland

Zuid-Afrika

De laatste jaren is de samenwerking tussen Nederland en Zuid-Afrika op het gebied van water geïntensiveerd. De deelname aan WISA 2012 en de activiteiten van het Centre of Expertise hebben onder andere geleid tot een goede basis voor de Nederlandse watersector in Zuid-Afrika. In 2013 werd een overeenkomst (MoU) ondertekend door staatssecretaris Mansveld en de Zuid-Afrikaanse minister van Water, Edna Molewa, om nauwere samenwerking tussen beide landen op het gebied van drinkwater, afvalwaterzuivering, irrigatie, sanitatie, waterbeheer en bescherming tegen overstromingen te bewerkstelligen. Doel is de banden aan te halen en de markttoegang voor het Nederlandse bedrijfsleven verder te bevorderen. 

Kansen voor de sector
Zuid Afrika staat in de top tien van landen met kansen voor de Nederlandse watersector. Ingeschat wordt dat Zuid-Afrika zijn investeringen in ‘water’ de komende tien jaar moet verdubbelen tot een bedrag van 56 miljard euro. Het land is vooral geïnteresseerd in de Nederlandse hoogwaardige innovatieve watertechnologie. Ook kennis op het gebied van waterbeheer is welkom, zowel bij de overheid als bij het Zuid-Afrikaanse bedrijfsleven.

In 2013 is op verzoek van NWP een marktstudie verricht naar de mogelijkheden voor het Nederlandse bedrijfsleven in drie segmenten: Water & Mining, Water for Food/Agro en Industrial Waste Water. Gebleken is dat zowel kwalitatief als kwantitatief er een markt bestaat op deze segmenten in Zuid-Afrika. In 2014 worden, met de uitkomst van deze marktstudie in het achterhoofd, vervolgstappen gezet, mede aan de hand van de wensen en ideeën uit de watersector.

In november 2015 is onder leiding van Minister President Rutte een economische missie naar Zuid-Afrika geweest. Als onderdeel van de missie was er een speciaal waterprogramma onder leiding van watergezant Henk Ovink.

Er zijn diverse stimuleringsinstrumenten die Nederlandse commerciële partijen kunnen helpen bij het openbreken van de watermarkt in Zuid-Afrika zoals ORIO en het programma Partners voor Water.

De rol van NWP
NWP is actief betrokken geweest bij de intensivering van de waterrelatie met Zuid-Afrika. Via het Landenplatform Zuid-Afrika informeert het NWP de Nederlandse watersector over de kansen en mogelijkheden in Zuid-Afrika. Het platform verenigt Nederlandse partijen met interesse in Zuid-Afrika en coördineert initiatieven en activiteiten in het land. Tegelijkertijd biedt het platform een interessant netwerk voor bedrijven die interesse hebben in samenwerking op het gebied van water in Zuid-Afrika. Voor 2014 zijn twee sporen geformuleerd ter stimulering van verdere marktontwikkeling in Zuid-Afrika:

  1. Uitbreiden en versterken van duurzame handelsrelaties met de watersector in Zuid-Afrika
  2. Uitbreiden van bestaande en ontwikkelen van nieuwe activiteiten voor business development

De activiteiten van het NWP en het Landenplatform Zuid-Afrika worden ondersteund door het programma Partners voor Water.