NWP: Meer impact in
het buitenland

Internationale profilering

NWP werkt aan de zichtbaarheid van de Nederlandse watersector in het buitenland. Voor dat doel organiseert NWP collectieve deelname van de watersector aan missies, beurzen en conferenties. Bovendien verzorgen we internationale publicaties voor de watersector, zoals brochures, films en presentaties en ook de site www.dutchwatersector.com

Onder de slogan 'Let's work together' profileert NWP de Nederlandse watersector als de partner voor duurzame oplossingen.