NWP: Meer impact in
het buitenland

Water OS programma

Het Water OS programma ondersteunt Nederlandse ambassades in 11 partnerlanden bij de uitvoering van hun waterprogramma. Daarbij wordt gestreefd naar het betrekken van de Nederlandse watersector en het duurzaam verbinden van de sector met de lokale watersector in het partnerland. Het programma biedt deze steun op watergebied in de vorm van een Strategic Advisor on Water. 

In acht landen is inmiddels een Strategic Advisor on Water actief, voor Mali is de selectieprocedure in de afrondende fase en voor Jemen en Zuid-Soedan is (nog) geen adviseur betrokken:

Bangladesh - Ben Lamoree
Benin - Jan Spit
Ethiopie - Wim Klaassen
Ghana - Job Udo
Kenia - Don Offermans
Mali -  Ele Jan Saaf
Mozambique - Herco Jansen
Rwanda - Don Offermans
Palestijnse Gebieden - Steven Visser

Strategic Adisor on Water: lokale kennis, contacten en netwerk

De Strategic Advisor on Water legt de nadruk op duurzame ontwikkeling in de partnerlanden. Hij informeert de Nederlandse sector over mogelijkheden voor de inzet van beleidsinstrumenten in de partnerlanden en informeert andersom lokale medewerkers van de ambassades over de Nederlandse watersector en de vanuit Nederland beschikbare financieringsinstrumenten.

De Strategic Advisors on Water worden in hun werk ondersteund door de Project Officers van NWP. Heeft u interesse in één van de Water OS landen? Bent u benieuwd naar de kansen en mogelijkheden of bent u op zoek naar contacten in het lokale netwerk? Neem dan contact op met NWP.

Het Water OS programma is een verbindend en adviserend programma dat in opdracht van het ministerie van Buitenlandse zaken wordt uitgevoerd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en NWP.