NWP: Meer impact in
het buitenland

Nieuws

Publicatie: Enhancing Access to Climate Funds

15/07/2016

Als NWP hebben we een selectie en overzicht gemaakt van de meest relevante klimaatfondsen (Internationaal en EU) en in welke mate deze instrumenten toegankelijk zijn (qua aanbesteding of indiening van initiatieven) voor Nederlandse partijen in de watersector. Van deze selectie is de publicatie ‘Enhancing Access to Climate Funds’ gemaakt.

De afgelopen jaren hebben diverse landen en Internationale Financiële Instellingen (IFI’s) aanvullende gelden beschikbaar gemaakt voor investeringen in maatregelen om klimaatverandering te mitigeren of voor klimaatadaptatie.  Zo is al in 2011 als uitvloeisel van de VN klimaat conferentie het “Green Climate Fund” opgericht om ontwikkelingslanden te ondersteunen in het omgaan met klimaatverandering. In dit fonds (operationeel sinds 2015 vanuit Zuid Korea) is inmiddels 10 miljard dollar gecommitteerd door donoren. Daarnaast zijn er diverse andere fondsen en financiële instrumenten zowel voor EU als internationaal actief op het gebied van klimaat. Deze ontwikkelingen zijn zeer relevant voor partijen in de watersector die internationaal actief zijn (of willen worden) op het gebied van klimaatverandering.