NWP: Meer impact in
het buitenland

Nieuws

Sectorscan Turkije

21/10/2016

Op 7, 8 en 9 november a.s. vindt in Istanbul de eerste bijeenkomst plaats van het Netherlands-Turkey Water Cooperation Platform. De aanzet daartoe is verleden jaar al gemaakt, maar o.a. door de omstandigheden in Turkije is het initiatief verplaatst in de tijd. Aan Nederlandse zijde nemen plaats in het platform: Ministerie I&M, Deltares, KWR, Waterschap Peel en Maasvallei, NWP/vertegenwoordiging vanuit de sector. Aan Turkse zijde wordt het platform voorgezeten door het Ministry of Forestry and Water Resources en het secretariaat gevoerd vanuit SUEN. 

Het doel van dit platform is de mogelijkheden tot samenwerking verder verkennen en in kaart brengen van zogenaamde 'derde markten' zowel in Turkije als in Nederland. Vooral ook het EU instrumentarium en bijbehorende tenders worden in kaart gebracht. Turkije geeft aan welke aanvullende expertise zij zoeken. Na de eerste bijeenkomst van het Netherlands-Turkey Water Cooperation Platform zal het NWP een terugkoppelingsbijeenkomst organiseren om verdere stappen te bepalen. Hiervoor volgt binnenkort meer informatie/.

Om zo optimaal mogelijk aan de slag te gaan, voert NWP een sectorscan uit om de geïnteresseerde partijen in kaart te brengen. Mocht u interesse hebben en/of in het verleden actief geweest zijn in Turkije, dan kunt u via deze link de survey invullen. Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar Lies Janssen (l.janssen@nwp.nl).