NWP: Meer impact in
het buitenland

8e Wereld Water Forum! Bent u erbij?

16/02/2018
Be prepared……… to embrace water!
Dit is de boodschap waarmee Nederland van 18 tot 23 maart naar Brazilië zal afreizen. Een krachtige communicatie-boodschap om de Nederlandse expertise, innovaties en initiatieven wereldwijd beter op de kaart te zetten en de inbreng in WWForum 8 te versterken. Een boodschap, waar thema’s zoals Nature Based Solutions, Climate Change, Urban Delta's en Water and Sanitation een plek krijgen. Tegelijkertijd is het een boodschap, die de kracht van Nederland (het omarmen van het water en de water problematiek) weergeeft.
 
Netherlands Pavilion – de huiskamer van het 8e World Water Forum
Het paviljoen heeft een belangrijke huiskamerfunctie voor de Nederlandse delegatie en haar internationale relaties. In het paviljoen kunnen NL partijen projecten  tonen, presentaties houden of een vergadering beleggen. Deltares, ITC/UTwente, het Watershed project (AKVO, IRC, Wetlands Int., Simavi), Unie van Waterschappen (Blue Deal project) en IHP-HWRP National Comite (Nature Based Solutions initiatief) presenteren zich in het paviljoen.
 
Ook u kunt gebruik maken van het paviljoen om te pitchen, een vergadering te beleggen of uw relaties ontvangen. Aan het einde van elke Forumdag zal er bovendien in het Netherlands Pavilion gelegenheid zijn om, onder het genot van een drankje en een hapje, het internationale netwerk te ontmoeten.
  • Op maandag 19 maart, van 16u30 – 18u00 organiseert het NWP, in samenwerking met de Nederlandse Ambassade, een officiële netwerkreceptie, waarvoor u van harte bent uitgenodigd.
  • Op donderdag 22 maart, van 16u30 – 18u00 zal in het Netherlands Pavilion Wereld Waterdag worden gevierd.
Laatste coördinatiebijeenkomst 6 maart
NWP faciliteert in het kader van het programma Partners voor Water regelmatig overleg met de betrokken partijen om tot een goed afgestemde Nederlandse bijdrage te komen. Op dinsdag 6 maart 2018 van 14u tot 16u organiseert NWP de laatste coördinatiebijeenkomst voor het Forum. U bent van harte welkom om deel te nemen en u kunt zich hiervoor aanmelden bij Koen Overkamp, k.overkamp@nwp.nl.
 
Neem voor meer informatie over het 8e World Water Forum en het Netherlands Pavilion contact op met Koen Overkamp: k.overkamp@nwp.nl of Annemieke van Zuylen: a.vanzuylen@nwp.nl