NWP: Meer impact in
het buitenland

Aanmelding handelsmissie Italië

31/03/2017

Van 20 tot en met 23 juni vindt een economische watermissie plaats naar Rome en Milaan. Deze missie is bij uitstek geschikt voor u indien u interesse heeft om uw activiteiten op het gebied van deltatechnologie, watertechnologie en maritiem in Italië op te starten of een extra impuls te geven.

Het programma richt zich op het uitbouwen van bestaande Italiaans-Nederlandse samenwerkingen en het opstarten van nieuwe samenwerkingen. Hiervoor gaat u het gesprek aan met Italiaanse en Nederlandse partijen over concrete marktkansen, wordt u middels matchmaking in contact gebracht met voor u relevante Italiaanse partijen, vinden er bedrijfsbezoeken plaats en is er ruim mogelijkheid om uw netwerk te vergroten. Het voorlopige programma is hier te vinden.

De missie staat onder leiding van Liliane Ploumen, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en loopt parallel aan het staatsbezoek van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima aan Italië. Het programma van de missie en het staatsbezoek valt gedeeltelijk samen. 

U kunt zich nog tot en met 14 april aanmelden voor de missie via deze link

Voor meer informatie over het programma kunt u contact opnemen met Edyta Wisniewska, e.wisniewska@nwp.nl en/ of Mark Niesten, m.niesten@nwp.nl.

Achtergrond
De wateruitdagingen waar Italië de komende jaren voor staat zijn onder andere waterveiligheid, klimaatverandering, bevaarbaarheid en waterkwaliteit. Vanwege de breedte van deze wateruitdagingen en de toenemende interesse in een integrale aanpak, richt de watermissie zich op een cross-sectorale invulling. De combinatie van water en andere sectoren wordt hierbij gezocht, waarbij gedacht kan worden aan veiligheid, stedelijke ontwikkeling, governance, agrifood, energie en circulaire economie. Er is in Italië behoefte aan innovatieve producten, diensten en kennis op deze cross-sectorale thema’s. Door deze insteek is de missie interessant voor een brede vertegenwoordiging van bedrijven, overheden en kennisinstellingen. 

Door eerdere handelsmissies en werkbezoeken in 2015 en 2016 staat de Nederlandse waterexpertise steeds beter op de kaart in Italië en zijn reeds samenwerkingen opgestart. Deze missie dient daarom mede gezien te worden als follow-up van het International Water Seminar in Milaan in 2015 en de Handelsmissie Water naar Rome in 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rome en Milaan
De watermissie zal de steden Rome en Milaan aandoen. Het voorlopige programma bevat matchmaking met Italiaanse bedrijven en overheden, Italiaans-Nederlandse dialogen om samenwerking op water en cross-sectorale thema’s te versterken, bedrijfsbezoeken en diverse netwerkgelegenheden. 

Dinsdagavond en woensdag (20 en 21 juni) vindt het programma plaats in Rome, en donderdag en vrijdag (22 en 23 juni) in Milaan. 

Het NWP verzorgt in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de Nederlandse Ambassade in Rome en het Consulaat-Generaal in Milaan de organisatie en inhoud van de watermissie.