NWP: Meer impact in
het buitenland

Agrifood bedrijven gezocht voor input scoping missie Zuid-Afrika

13/01/2017

De Zuid-Afrikaanse markt voor Nederlandse water & agrofood expertise is kansrijk, blijkt uit de marktstudie van 2014. Om deze kansen concreet en inzichtelijk te maken wordt in maart 2017 een scoping missie uitgevoerd georganiseerd door RVO, NWP, en de Nederlandse ambassade in Pretoria. Het doel van dit bezoek is het achterhalen van concrete marktkansen met een focus op efficiënt watergebruik in de agrifoodsector. De uitkomsten van de missie kunnen voor u interessant zijn om uw activiteiten in Zuid-Afrika op te starten, bij te sturen, of een impuls te geven.

Om het beste resultaat uit de missie te halen, vragen wij u een korte survey in te vullen. Uw bijdrage van vijf minuten zal ons helpen de inhoud van de missie optimaal aan te laten sluiten aan de ervaringen, behoeften en vragen van de Nederlandse partijen die actief zijn op de cross-over van water en agrofood. De uitkomsten van de scoping missie worden gedeeld met de water & agrifood sector tijdens een bijeenkomst. Indien u de survey invult wordt u hiervan te zijner tijd op de hoogte gesteld.