NWP: Meer impact in
het buitenland

Bijeenkomst “Geodata for agriculture and water programma (G4AW)”

14/04/2014

Op dinsdag 22 april 2014, organiseert het NWP-CIWK in samenwerking met het Netherlands Space Office een informatiebijeenkomst voor de G4AW faciliteit. De G4AW-faciliteit staat open voor partnerschappen die projectvoorstellen doen voor het uitrollen van informatiediensten in een of meer van de G4AW-partnerlanden, welke voedselproducenten voorzien van tijdige, accurate en begrijpelijke satellietgebaseerde informatie, adviezen en/of (financiële) producten, waardoor voedselproducenten de juiste beslissingen kunnen nemen in het onderhouden en verbeteren van hun voedselproductie en levensonderhoud.

Tijdens de bijeenkomst wordt informatie over en ervaringen met de G4AW  1e ronde gedeeld, maar ook de ontwikkelingen en het pad naar de 2e ronde worden besproken. Er wordt gesproken over de matchmaking en missies naar 14 doellanden van G4AW die de komende maanden plaatsvinden (zie bericht hieronder). Ook uw eventueel geplande voorstel voor de 2e ronde kunt u deze middag verder ontwikkelen met lokale partners en Nederlandse partners.

Datum: dinsdag 22 april 2014, 13.00 – 14.30 uur
Locatie: in Den Haag (vlg nieuwsbrief definitieve locatie in Den Haag)

U kunt zich aanmelden bij Hans van Leeuwen, h.vanleeuwen@nwp.nl. Het programma en definitieve locatie wordt u na aanmelding zo spoedig mogelijk toegezonden.