NWP: Meer impact in
het buitenland

Bilateraal Panel bijeenkomst Roemenië

07/07/2014

Afgelopen week heeft het vierde Roemeens-Nederlands Bilateraal Panel voor water plaatsgevonden in Simaia, Roemenië. Tijdens dit overleg werd informatie uitgewisseld over recente ontwikkelingen op het gebied van watermanagement in beide landen, werd de stand van zaken van bilaterale projecten besproken en de actiepunten van het panel geëvalueerd. Het panel vindt jaarlijks plaats in het kader van de MoU tussen Unie van Waterschappen en Apele Romane (ANAR, de Roemeense versie van Rijkswaterstaat) en wordt ondersteund door het NWP Roemenië Platform. Verder is Deltares inhoudelijk betrokken bij het overleg. Lees verder