NWP: Meer impact in
het buitenland

Business seminar Myanmar 11 april

14/03/2016

Op maandag 11 april a.s. organiseert RVO een business bijeenkomst Myanmar. Tijdens dit evenement vertellen de vertegenwoordigers van de Nederlandse ambassade in Yangon wat zij zien als de kansen en uitdagingen voor Nederlandse bedrijven die (willen) ondernemen in Myanmar. Tevens biedt dit evenement de mogelijkheid om kennis te maken met de aanstaande Nederlandse ambassadeur in Yangon. Daarnaast zullen bedrijven die reeds in Myanmar actief zijn hun ervaringen met u delen. Gedurende deze middag zullen er 3 workshops plaatsvinden o.a. een workshop die specifiek in zal gaan op de kansen in de watersector en de agrosector. Voor meer informatie over deze middag, zie de website van RVO. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan tot 7 april via het aanmeldformulier op de RVO website.

Voor verdere informatie ten aanzien van de water activiteiten Myanmar, zie de laatste Country update Myanmar of neem contact op met Lindsey Schwidder: l.schwidder@nwp.nl / 070 304 3719.