NWP: Meer impact in
het buitenland

Deadline indienen projectvoorstellen YEP: 1 maart!

29/01/2017

Tot 1 maart kunt u een projectvoorstel indienen voor de inzet van een Young Expert op uw internationale water-/agrofoodproject. Dit is de voorlaatste ronde waarin voorstellen voor de inzet van een Young Expert voor 2 jaar kunnen worden goedgekeurd. Vanaf de indienronde in november kunnen alleen nog voorstellen voor éénjarige inzet worden ingediend. Alle informatie over het indienen van een projectvoorstel vindt u op onze website