NWP: Meer impact in
het buitenland

Denk mee over de toekomst van water in Horizon 2020

23/05/2014
Horizon 2020 is het Europese financieringsprogramma voor onderzoek en innovatie en brengt de opvolgers van bestaande onderzoek- en innovatiefinancieringen samen in één programma. Het programma heeft een budget van meer dan 80 miljard euro.

Om de ontwikkeling van baanbrekende technologieën te stimuleren heeft de Europese Commissie twee openbare consultaties gestart. Deze consultaties hebben tot doel onderzoekers, ondernemers en andere stakeholders de kans te geven ideeën en kansrijke technologieën onder de aandacht te brengen en daarmee de focus van toekomstige financieringsprogramma’s mede te bepalen.

Wilt u met Europa meedenken over water en uw ideeën ten aanzien van watergerelateerde technologieën onder de aandacht brengen? Dan kunt u deelnemen aan de consultaties:

Water is een onderdeel in beide programma’s. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Selma Hilgersom, s.hilgersom@nwp.nl.