NWP: Meer impact in
het buitenland

DRR-Team in Bolivia

12/05/2017

Het Ministerie van Milieu en Water in Bolivia heeft het DRR-Team om ondersteuning gevraagd in verband met de droogteproblematiek in dat land. Afgelopen zondag 7 mei is een team, bestaande uit teamleider Otto de Keizer (Deltares) en Johannes Hunink (Futurewater BV), vertrokken naar Bolivia. Als gevolg van El Niño kampt het land met een lange en extreme periode van droogte, dat in november 2016 leidde tot een acuut tekort aan water. Om de droogteproblematiek in Bolivia aan te pakken is het DRR-Team gevraagd om aanbevelingen uit te brengen rondom het voorspellen van droogte en bijbehorende informatiesystemen, en het borgen van deze systematiek in de bestaande institutionele systemen en infrastructuur. 

Otto de Keizer laat in zijn updates weten dat de missie voorspoedig verloopt. Het team heeft gesprekken gevoerd met het Ministerie van Milieu en Water, de drinkwaterbedrijven van La Paz en Potosi, de drinkwaterautoriteit en de gemeente La Paz. Daarnaast hebben ze ook overleg gehad met SENAMHI; het nationaal hydrometeorologisch instituut. Het DRR-Team trekt tijdens de missie op met een team van de Wereldbank. ‘Dat is een zeer prettige samenwerking’, aldus Otto de Keizer. Lees meer