NWP: Meer impact in
het buitenland

Duurzame palmolie met Nederlandse waterkennis

03/06/2016

De palmoliesector uit Colombia heeft Nederlandse expertise gevraagd op het vlak van zuinig water gebruik in de landbouw. Nederlandse partijen hebben een concept aangeboden dat regenwater buffert in de grond (in aquifers). Droogte heeft de afgelopen jaren niet alleen geleid tot lagere opbrengsten in kilo’s per palm, maar ook in lagere gehalten aan winbare olie. Daarom zijn ze op zoek naar technieken om water beter vast te houden in de grond. Bovendien moeten nieuwe irrigatiemethoden leiden tot een zuiniger toediening. Regenwaterbuffers in combinatie met een permanent ondergronds druppelsysteem zorgt ervoor dat er aanzienlijk minder water nodig is voor de teelt. Door meststoffen toe te dienen via de slangen kan gerichter worden ingespeeld op de behoefte van de oliepalm. Dat draagt bij aan een betere benutting van meststoffen en dus minder verlies naar het milieu.

De Colombiaanse delegatie bezocht deze week Nederland en NWP heeft ze meegenomen naar Borgsweer (bij Delfzijl) voor de pilot van Spaarwater. Nederlandse experts zoals Acacia Water en Broere Hortitech hebben waardevolle ervaring opgedaan in het project Spaarwater. Het project is een uitstekend voorbeeld hoe Nederland als proeftuin voor innovaties op het vlak van landbouw en water kan zijn. De afgelopen jaren bleek de toepassing van het systeem zeer succesvol met hogere opbrengsten en een betere kwaliteit pootaardappelen. Ondanks de aanwezigheid van zout oppervlaktewater heeft de boer een mogelijkheid gekregen om te kunnen irrigeren met zoet (drainage)water dat in de winter is verzameld en is geïnfiltreerd in de ondergrond.

Partijen willen nu deze Nederlandse kennis vertalen in een op maat gemaakt aanbod voor Colombia. De gezamenlijke excursie legde deze week een goede basis. Voor het project in Colombia is subsidie aangevraagd bij de Nederlandse overheid.