NWP: Meer impact in
het buitenland

Economische missie naar Indonesië

30/09/2016

Van 21 tot en met 24 november zal er een economische missie plaatsvinden naar Indonesië, onder leiding van minister-president Mark Rutte. Ook de ministers Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking), Schultz van Haegen en staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) gaan mee. Doel van het bezoek is de politieke en economische banden tussen Nederland en Indonesië te versterken. Focus zal liggen op de thema's water en maritiem, klimaat en afvalmanagement, life sciences & health, tuinbouw en voedselproductie.

Het Netherlands Water Partnership speelt een centrale rol in de coördinatie van het waterprogramma binnen deze missie, in samenspraak met het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de ambassade in Jakarta. In dit kader organiseren we op maandagmiddag 10 oktober een netwerkbijeenkomst voor het Indonesië platform waar het programma zal worden toegelicht en er de gelegenheid is voor uw vragen en input. De bijeenkomst zal plaatsvinden van 15.00-16.30 uur met aansluitend een netwerkborrel in de omgeving Den Haag (locatie zal later gecommuniceerd worden). Meld u aan voor deze bijeenkomst via deze link. Meer informatie over het programma en de aanmeldprocedure kunt u vinden via de website van RVO. 

Registratie kan ook direct via deze link. Let op, deadline voor inschrijven is verplaatst naar vrijdag 7 oktober.
Voor vragen en informatie over deze missie kunt u contact opnemen met Ivo van der Linden (i.vanderlinden@nwp.nl, 070 304 3712)