NWP: Meer impact in
het buitenland

Egypte Landenplatform in teken van bezoek Nederland-Egypte Water Panel

26/04/2018

Het Nederland-Egypte Water Panel komt naar Nederland. Al jaren vervult dit Panel een spilfunctie in de waterrelatie tussen de twee landen. U kunt de leden van dit Panel ontmoeten. Direct na de Panel meeting wordt dinsdagmiddag 15 mei in het kader van het Partners voor Water programma de landenplatformbijeenkomst Egypte gehouden. 

In het plenaire deel van de bijeenkomst geven wij u een update van de deltasamenwerking met Egypte op het terrein van kustbeheer, afvalwatermanagement en water voor landbouw. In het tweede deel kunt u korte 1 op 1 gesprekken hebben met de Egyptische delegatieleden en de leden van het Nederlandse deltateam.

De bijeenkomst op dinsdag 15 mei start om 15.00 uur in 'The Penthouse', Rijswijkseplein 786 in Den Haag. Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met Sabrina Doetjes, s.doetjes@nwp.nl.