NWP: Meer impact in
het buitenland

Filipijnen landenplatform actief

11/10/2018

Sectorpartijen die actief zijn, of interesse hebben, in de Filipijnen kunnen elkaar binnenkort ontmoeten en kennis uitwisselen in het landenplatform Filipijnen. Doel van het platform is Nederlandse sectorpartijen informeren over de ontwikkelingen, een effectief netwerk te bieden en een klankbord te geven. 

De eerste bijeenkomst van het Filipijnen landenplatform wordt nog dit jaar gehouden met bijdragen vanuit  bedrijfsleven, kennisinstituten, NGO’s en de overheid. Interesse in de activiteiten van het Filipijnen landenplatform? Meld u aan bij Daniël van Dijk, d.vandijk@nwp.nl.

Van 20 tot 22 maart 2019 wordt het Philippines Water evenement gehouden in Manila. Heeft u interesse in collectieve deelname aan deze beurs, neem dan contact met ons op. Bij voldoende interesse vanuit de sector wordt in samenwerking met de ambassade in Manila een gezamenlijk Nederlands paviljoen en een seminar verzorgd.

Voor meer informatie, vragen of aanmeldingen voor het landenplatform Filipijnen en het Philippines Water evenement kunt u terecht bij Daniël van Dijk, d.vandijk@nwp.nl.

Het Filipijnen landenplatform is een initiatief binnen het programma Partners voor Water dat wordt uitgevoerd door NWP en RVO.nl.