NWP: Meer impact in
het buitenland

Financieringsinstrumentarium voor infrastructuurontwikkeling: van ORIO naar DRIVE

16/06/2014

In oktober 2013 heeft een review van het ORIO programma plaatsgevonden, waarin een ingrijpende wijziging wordt geadviseerd. In een brief aan de Kamer van 23 april jl. kondigt de Minister aan ORIO stopt te zetten en worden de uitgangspunten van het nieuwe instrument DRIVE (Developmentally Relevant Infrastructure Investment Vehicle) geschetst, dat in het voorjaar van 2015 van start zal gaan. De bestaande ORIO portefeuille wordt uitgevoerd en het programma is gesloten voor nieuwe aanvragen. 

NWP volgt nadrukkelijk dit proces en heeft een samenvatting gemaakt van de kamerbrief.

Contact: Ivo van der Linden, i.vanderlinden@nwp.nl