NWP: Meer impact in
het buitenland

Grootste handelsmisse India ooit levert nieuwe kansen

01/06/2018

Afgelopen week vond de grootste Nederlandse handelsmissie naar India ooit plaats. Van 23 tot en met 25 mei namen 130 bedrijven en organisaties deel samen met vijf bewindspersonen: minister-president Rutte en de ministers Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat), Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking), Schouten (Landbouw), en Bruins (Medische Zorg en Sport). Hans de Boer (VNO-NCW) was de zakelijk missieleider. Vijf thema’s stonden centraal: Agrifood & Horticulture, Hightech / IT,  Life Sciences & Health, Smart Cities, en Water/Logistiek/Maritiem. De missie, die mede ondersteund werd door het programma Partners voor Water, bouwde voort op eerdere ontmoetingen en gaf tegelijkertijd organisaties de kans om kennis te maken met het land.

De 32 deelnemers vanuit water, logistiek, maritiem bezochten Mumbai en New Delhi. In Mumbai stond het ‘Indo-Dutch Forum on Smart & Sustainable Port-led Development’ centraal. Damen, IHC, Boskalis, Van Oord, en de Port of Rotterdam kregen een podium om de Nederlandse kennis en kunde te presenteren als mogelijk antwoord op de lokale uitdagingen. Zoals op een duurzame manier baggeren of het door ontwikkelen van de binnenlandse waterwegen waar het grootste deel van de Indiase scheepvaart op gericht is. Hier liggen met name kansen voor de maritieme sector.

In New Delhi stond het schoonmaken van de Ganges centraal. De Nederlandse bedrijven en organisaties, waaronder Nijhuis Industries, GC International, Arcadis en de Dutch Water Authorities, hebben laten zien dat zij op een duurzame en lokaal gedragen manier, de technieken en governance in huis hebben om de vervuiling aan te pakken. Stukje bij beetje, op de lange termijn. Ook werd er gekeken naar PPP constructies. Samenwerking tussen en met verschillende organisaties en overheidsinstanties is noodzakelijk om de sterk vervuilde rivier schoner te maken. Er is geen blauwdruk, lokale draagkracht is enorm belangrijk. Om innovaties te stimuleren met betrekking tot het opschonen van de Ganges, kwam tijdens de missie naar voren dat het ‘proven in India’ concept minder leidend wordt in het handelsbeleid van India. Dat betekent meer ruimte voor innovatie en implementatie, en dus kansen!

Kortom, er liggen volop mogelijkheden in India voor de brede watersector! De missie is een van de stappen in de duurzame relatie met India. Wilt u meer weten over zaken doen in India? Neem contact op met Lies Janssen, l.janssen@nwp.nl.